Betuwespoorlijn

Vanaf de start van het project in 1997 werd een groot deel van Nederland omgewoeld om de aanleg van de Betuwespoorlijn te realiseren. Een 160 km lange goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland met als doel de Rotterdamse haven via het spoor met het Ruhrgebied te verbinden. Hier sluit de route aan op het Duitse spoorwegnet. Aan Duitse zijde zou het zogenaamde Derde Spoor aangelegd worden. Volgens planning had die verlenging in 2003 gereed moeten zijn. Een nieuwe planning gaat uit van 2026. Tot moment van oplevering wordt een deel van de goederentreinen over de Betuweroute omgeleid via de Brabantroute en de IJsselroute.
De route draagt de naam Betuweroute omdat een groot van het traject door de Betuwe loopt. Voor de Liemers is vooral de uiteindelijk gerealiseerde tunnel bij Angeren – Groessen onder het Pannerdensch Kanaal een belangrijk wapenfeit geworden.

Pannerdens Kanaal

Bij het graven van het Pannerdens Kanaal in 1707 was het oostelijk deel van de Overbetuwe afgesneden. Tussen de oude Neder-Rijnloop en het Pannerdens Kanaal ontstond het Gelders Eiland. Dat bleef nog een eeuw bij de Betuwe horen, maar toen het gebied in 1818 opnieuw werd ingedeeld, kwamen Pannerden, Herwen en Aerdt onder het Hoofdschoutambt (Kanton) Zevenaar te vallen. Sindsdien horen ze dus bestuurlijk onder de Liemers.

Groene Rivier

In 2000 werd met het project Ruimte voor de Rivier gestart, een nieuw uitgangspunt voor de hoogwaterbeschermingsaanpak in het rivierengebied. Naast dijkverbetering is rivierverruiming het uitgangspunt. Het resultaat is dat meer rivierwater geborgen en afgevoerd kan worden.
De Groene Rivier is een brede strook grond die evenwijdig loopt aan het Pannerdens Kanaal tot aan het gemaal Kandia. Bij een hoge waterstand wordt deze Hoogwatergeul ingezet om het water via een andere route dan de rivier af te voeren.

Redoute Revensweert

Hoewel de redoutes van weleer al lang verdwenen zijn, vormen de verhalen erachter de aanzet voor de bouw van een serie nieuwe uitkijkheuvels. Op dit moment zijn vier redoutes in het Rijnstrangengebied gerealiseerd. De redoutes zijn te vinden in de Geuzenwaard, de Ossenwaard en de meest recente in de Revensweert. Deze moderne variant van de uitkijktoren, wachttoren of veldschans is ontworpen door kunstenaar Paul de Kort. Het zijn piramides van klei. Via een betonnen trap is het bordes bereikbaar; vandaar is een goed uitzicht over de omgeving.

Vistrap gemaal Kandia

Vanuit het Pannerdens Kanaal zwemmen ze via de vispassage naar het Rijnstrangengebied om er te paaien. De vistrap is een betonnen constructie met 27 kamers. In iedere kamer stijgt het waterpeil met 7 centimeter. Als de vis al zigzaggend door alle kamers is gezwommen en de uitzwemopening heeft bereikt, is een hoogteverschil van een kleine 2 meter overbrugd.

Moezeköttel

Tegenwoordig is de Moezeköttel een kleinschalig openluchtmuseum. In de loods waar vroeger de landbouwkarren werden gestald is een bezoekers- en informatiecentrum ingericht. De Moezeköttel is een rustpunt voor fietsers en wandelaars.

Spitfire fotoverkenner

De Spitfire werd op 22 maart 1940 gevlogen door Flying Officer Claude Mervyn Wheatley uit East Sussex , Engeland. Tijdens deze derde missie had hij de opdracht het Duitse Ruhrgebiet in kaart te brengen. In Duitsland werd het jachtvliegtuig al snel opgemerkt en direct werd alles in het werk gesteld om het uit de lucht te halen.
Op het Gelders Eiland werd het luchtgevecht gevolgd en tot ieders afschuw dook het vliegtuig na vijandelijk vuur naar beneden en boorde zich in de grond. Het lichaam van de piloot werd in Düffelward, een dorpje aan de Duitse kant van de Rijn tegenover Tolkamer gevonden. Zijn parachute zou volgens melding door mitrailleurvuur getroffen zijn en zich daarom niet hebben geopend. Nog dezelfde avond werd F/O Wheatley met militaire eer begraven op de lokale begraafplaats bij de kerk van Düffelward, waarbij een Duitse militaire pastor de grafrede hield. Claude Mervyn Wheatley werd na de oorlog op 25 april 1947 overgebracht naar het Reichswald Forest War Cemetery te Kleef waar hij nu rust in graf 3-F-14. Hij werd 26 jaar.         

Steenfabriekskraantje

In 2006 werden subsidies vergaard o.a. bij de Europeesche Gemeenschap, de provincie en de gemeente Rijnwaarden. En zie de kraan staat weer te pronken. De kraan is een monument, dateert uit 1928 en is destijds voor 14.200 gulden gebouwd om schepen te laden met gebakken stenen en voor de aanvoer van steenkolen en zand. Alleen de buitenkant van de kraan is gerestaureerd, de techniek niet; de kraan geen dienst meer doen.