Skip to content

Vistrap gemaal Kandia

Met de in juni 2021 in gebruik genomen vistrap bij het gemaal Kandia wordt vissen tot een lengte van 80 cm geen strobreed meer in de weg gelegd. Deze vistrap is vooral van belang voor baars, snoek en paling.

Vanuit het Pannerdens Kanaal zwemmen ze via de vispassage naar het Rijnstrangengebied om er te paaien. De vistrap is een betonnen constructie met 27 kamers. In iedere kamer stijgt het waterpeil met 7 centimeter. Als de vis al zigzaggend door alle kamers is gezwommen en de uitzwemopening heeft bereikt, is een hoogteverschil van een kleine 2 meter overbrugd.

BRON: www.degelderlander.nl

Nog meer ontdekkingen