Skip to content

Gemaal de Liemers

Het Gemaal De Liemers is een van de belangrijkste kunstwerken binnen het waterschap. Het is in 1981 gebouwd op een honderd tal meters van de plek waar vroeger het stoomgemaal heeft gestaan.
Deze ontdekking vind je op fietsroute(s)

De locatie heeft voor de geschiedenis van Waterschap Rijn en IJssel een grote historische waarde. Het huidige gemaal is modern, maar er zijn historische elementen van het vroegere stoomgemaal bewaard gebleven. 
De grond waarop het stoomgemaal gebouwd werd, is gekocht van J.W. Harbers te Angerlo.

BRON: watererfgoed.wrij.nl

Nog meer ontdekkingen