Fietsroute

Havikerwaard

De route in vogelvlucht

Water, vergezichten en een blik op het Veluwemassief staan in deze route centraal. Daarnaast knopen we Achterhoek, Veluwe en de Liemers aan elkaar. Een combinatie die garant staat voor natuurschoon, uitgestrekte polders, historie en eigentijdse manieren om te recreëren. 

Wat valt er zoal te ontdekken op deze route?

Routebeschrijving

Startpunt
Vanaf parkeerplaats De Bleek
Eerst oversteken, dan linksaf
Via fietspad Koepoortwal / Koepoortdijk onder viaduct N317 door
Fietspad Koepoortdijk volgen tot verkeerslichten
Rechts aanhouden
Over de IJsselbrug richting Dieren
Na circa 100 meter aan rechterhand
Ontdekking
M4 Shermantank
Deze ingebetonneerde M4 Sherman Tank maakte deel uit van de naoorlogse IJssellinie. Na WOII ontstond er vrij snel een nieuw spanningsveld tussen de grootmachten Amerika en Rusland.In Duitsland kwam een muur te staan tussen de westelijke geallieerden en de Russen in het oostelijke door hen bevrijde deel. Het begin van de Koude Oorlog was geboren.
Ontdekking
Bij bord knooppunt 15 oversteken
Linksaf Schoornaarpad
Linksaf Havikerwaard
Ontdekking
Havikerwaard
Tussen de heuvels van het nationaal park Veluwezoom en de rivier de IJssel ligt de Havikerwaard. Deze uiterwaarden bestaan uit een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en stokoude knotbomen.
Ontdekking
Alsmaar volgen, gaat onder A348 (Rivierweg) door, wordt Van Aldenburglaan
Ontdekking
Kasteel Middachten
Kasteel Middachten staat in het Nederlandse dorp De Steeg, niet ver van de rivier de IJssel. Het wordt omgeven door het landgoed Middachten. Het is een rijksbeschermde historische buitenplaats, daterende uit 1354-1357. Tussen 1967-1971 is het kasteel gerestaureerd.
Ontdekking
Linksaf Hoofdstraat De Steeg in
Hoofdstraat ca. 1,5 km volgen
Bij smalle oversteekplaats oversteken en linksaf Schaarweg in
Linksaf Laakweg en links aanhouden
Bij kruising met IJsselsingel linksaf en onder A348 Rivierweg door
Rechtsaf fietspad op tot
Ontdekking
Voet/fietsveer Rheden
De veerdienst Rheden vaart van Rheden naar Lathum v.v. Het deel van de IJssel waarop nu het voet/fietsveer vaart is omstreeks 1969 gegraven. De oorspronkelijke loop van de IJssel liep voor die tijd door wat nu het recreatiegebied “Rhederlaag” is.
Ontdekking
Ga met het pontje de IJssel over
Dan rechtsaf = Marsweg
Marsweg uitrijden tot kruising met Bandijk
Hier rechtsaf
Bandijk blijven volgen, gaat over in Lathumsedijk
Rechts aanhouden en fietspad volgen tot vlak voor A12
Bij knooppuntbordje 89 rechtsaf onder autosnelweg door
Fietspad volgen, door weidepoortjes
Op kruising met Driegaardensestraat en IJsseldijk rechtsaf
Ontdekking
Bult van Putman
De Bult van Putman, tegenwoordig Driegaarden genaamd naar de boederij die er lang geleden stond, is een markante 35 meter hoge heuvel, een voormalige vuilstort die 25 jaar geleden werd gesaneerd en beplant. Inmiddels is het een aantrekkelijk gebied geworden dat volop kansen biedt voor natuurontwikkeling.
Ontdekking
IJsseldijk volgen, onder brug door
Rechtdoor fietsen, blijft IJsseldijk
Bij kruising IJsseldijk/Veerdam rechtsaf = Veerdam
Scherpe bocht naar links, wordt Kleine Pley
Ontdekking
Monument Quick Anger
Door het Duitse leger was de IJsselbrug tussen Westervoort en Arnhem opgeblazen en zij verscholen zich achter de IJssel en rond het AKU-complex. Buiten het zicht van de Duitsers vond aan de overkant bij het dorp Westervoort een enorme troepenopbouw plaats.
Ontdekking
Fietspad langs IJssel volgen
Na ongeveer 1,5 km is daar
Ontdekking
Splitsingspunt Rijn/IJssel
De IJssel of Geldersche IJssel is een Nederlandse aftakking van de Rijn. De rivier takt bij Westervoort (de IJsselkop) ten oosten van Arnhem af van de Rijn bij kilometer 878,6 en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer respectievelijk het IJsselmeer.
Ontdekking
Ontdekking
Hondsbroekse Pleij
De Hondsbroeksche Pleij is een voormalige uiterwaard in de buurt van de Gelderse plaats Westervoort. Het gebied ligt op de plaats waar de IJssel aftakt van de Nederrijn. In het kader van het project Ruimte voor de rivier is het gebied ingrijpend veranderd, met als doel de verdeling van het water tussen de Nederrijn en de IJssel beter te kunnen regelen. De herinrichting van de Hondsbroeksche Pleij is op 30 januari 2012 opgeleverd.
Ontdekking
Weg vervolgen langs regelwerk
Aan het einde Rechtsaf naar de dijk en rechts aanhouden = Pleijdijk
Na bruggetje Linksaf = betonpad naar beneden
Ontdekking
Fort Geldersoord
Ondanks de eeuwenoude vaak roerige geschiedenis is Westervoort altijd Nederlands grondgebied gebleven. In de achttiende eeuw lag het zelfs direct aan de Nederlandse oostgrens. En juist vanuit dat oosten kwam het gevaar. Hoewel Nederrijn en IJssel een natuurlijke barrière vormden, was de IJsselmond dermate verzand dat van enige bescherming geen sprake meer was.
Ontdekking
Na Geldersoord linksaf fietspad
Fietspad blijven volgen
Bij kruising Heilweg oversteken en fietspad door Horsterpark volgen = Horsterparklaan
Ontdekking
Horsterpark
Het Horsterpark is een uniek nieuw gecreëerd recreatiegebied in Duiven. De gebouwen (de kinderboerderij, het theepaviljoen en de beheerderswoning) zijn in 2006 in één weekend door vrijwilligers opgebouwd. De naam verwijst naar een gebiedje in de omgeving dat van oudsher de Horst heet.
Ontdekking
Einde fietspad rechtsaf = Parallelweg
Viaduct onderdoor en dan rechtsaf fietspad richting rotonde
Vóór rotonde rechtsaf fietspad naar boven = Westsingel
Onderaan viaduct bij rotonde rechts en daarna direct links = Westsingel
Bij verkeerslichten recht oversteken, meteen links en meteen rechts fietspad volgen
Bij rotonde (aan linkerhand is Intratuin) oversteken en fietspad/parallelweg rechts volgen
Alsmaar rechtdoor rijden (Houd Van der Valk Hotel schuin linksachter)
Weg = Tullenersweg vervolgen. Bij stoplichten linksaf = Broekstraat
Onder de A-12 door, wordt Giesbeeksestraat
Weg blijven volgen wordt Groenestraat
Ga vóór de scherpe bocht naar rechts, links de weg op en tussen de rood witte schaarhekken door
Steek N338 Rivierweg over, ga tussen schaarpoortjes door en fietspad op
Bovenop rechtsaf = Strandpad
Fietspad= strandpad langs Rhederlaag volgen
Ga bij kruising Strandpad/Rhedense Veerweg/Kerkstraat rechtsaf = Kerkstraat
Kerkstraat gaat over in Bingerdensedijk
Bingerdensedijk rechts aanhouden
Ontdekking
Gemaal de Liemers
Het Gemaal De Liemers is een van de belangrijkste kunstwerken binnen het waterschap. Het is in 1981 gebouwd op een honderd tal meters van de plek waar vroeger het stoomgemaal heeft gestaan.
Ontdekking
Na het gemaal Bingerdensedijk volgen
Op splitsing de dijk links aanhouden = fietspad
Fietspad volgen tot aan rotonde
Rotonde ¾ rond en fietspad richting Doesburg volgen
Bij knooppuntbordje 37 linksaf oversteken en via dijk fietspad richting Doesburg
Fietspad volgen tot Barend Ubbinkweg/Didamseweg
Ga linksaf over fietspad over ophaalbrug
Ontdekking
Vistrap
In 2018 is in het nieuwe stuwcomplex in de Oude IJssel een innovatieve vistrap gebouwd. De vistrap in de monding van de Oude IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel.
Ontdekking
Ga linksaf via Turfhaven en langs camperplaats de IJsselkade op
Doorrijden tot eind met bocht mee
Bij kruispunt linksaf Contre Escarpe en Koepoortwal
Rechts parkeerplaats De Bleek
Einde Route

Afstand

45 km

Parkeren

Parkeerplaats De Bleek – Doesburg

Printversie

Download de route als pdf om zelf te printen.

Navigatie

Download het gpx-bestand van deze route in een eigen route-app of op de Garmin. Blijf onderweg wel onze website volgen om de kunstwerken andere interessante informatie niet te missen.