Skip to content

Fort Geldersoord

Ondanks de eeuwenoude vaak roerige geschiedenis is Westervoort altijd Nederlands grondgebied gebleven. In de achttiende eeuw lag het zelfs direct aan de Nederlandse oostgrens. En juist vanuit dat oosten kwam het gevaar. Hoewel Nederrijn en IJssel een natuurlijke barrière vormden, was de IJsselmond dermate verzand dat van enige bescherming geen sprake meer was.
Deze ontdekking vind je op fietsroute(s)

Het water in de Nederrijn stond altijd al hoger dan in de IJssel en na veel overleg besloot men in 1741 een inlaat (sluis) aan het Gelders Oort bij Westervoort te bouwen. Via die inlaat was het mogelijk om bij dreigend gevaar het achterland te laten vollopen (inunderen). Zelfs helemaal tot Doesburg. Vanzelfsprekend moest die belangrijke sluis worden beschermd en daartoe werd Fort Geldersoord aangelegd.

Nog meer ontdekkingen