Disclaimer

Algemeen


Het onderstaande is van toepassing op de volledige inhoud van rafelroutes.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Uitsluiting van aansprakelijkheid


De informatie die door Rafelroutes wordt verstrekt op haar website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Rafelroutes en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Rafelroutes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Rafelroutes zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Rafelroutes.

De gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het volgen van de verkeersregels ter plaatse. Hij/zij kan derhalve nooit een beroep doen op Rafelroutes als er een verkeersboete wordt gekregen. Evenmin kan gebruiker Rafelroutes aansprakelijk stellen als er tijdens het volgen van een route van Rafelroutes een ongeval met letsel van welke aard dan ook plaatsvindt.


Beschikbaarheid


De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina’s zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Rafelroutes omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.


Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten


Het auteursrecht op deze website berust bij Rafelroutes of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Rafelroutes. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.