Skip to content

Pannerdens Kanaal

Het Pannerdens Kanaal loopt vanaf het Bijlands Kanaal bij de Pannerdense Kop tot de Neder-Rijn bij Angeren. Het Kanaal is 6 km lang en bestaat al sinds 1707. In eerste instantie was het bedoeld als verdedigingswerk. Behalve een militaire functie was het ook geschikt voor scheepvaart.

Bij het graven van het Pannerdens Kanaal in 1707 was het oostelijk deel van de Overbetuwe afgesneden. Tussen de oude Neder-Rijnloop en het Pannerdens Kanaal ontstond het Gelders Eiland. Dat bleef nog een eeuw bij de Betuwe horen, maar toen het gebied in 1818 opnieuw werd ingedeeld, kwamen Pannerden, Herwen en Aerdt onder het Hoofdschoutambt (Kanton) Zevenaar te vallen. Sindsdien horen ze dus bestuurlijk onder de Liemers.

BRON: www.rijkswaterstaat.nl, www.levenindeliemers.nl, historische kring Huessen/Emile Smit

Nog meer ontdekkingen