Skip to content

Gedenkteken

Ter nagedachtenis van Jan en Piet Meuwsen is op de Leuvensedijk een herdenkingsmonument geplaatst. Hun verhaal is triest. Op 19 september 1944 zijn beiden door de Duitsers gefusilleerd. Er bestaan verschillende versies over het waarom van deze wrede actie.

Zeker is dat beide jongens tijdens het melken  van de koeien zijn gaan kijken naar een Duits jachtvliegtuig, dat in de buurt van de Vossendel neerstortte of een noodlanding moest maken. De jongens werden gevangen genomen door Duitse soldaten en standrechtelijk doodgeschoten. Door bemiddeling van de Groessense kapelaan Weterman gaven de Duitsers toestemming de stoffelijke overschotten te herbegraven onder de voorwaarde dat er tijdens de begrafenis geen onregelmatigheden zouden plaatsvinden. Hun herbegrafenis heeft daadwerkelijk plaatsgevonden een paar dagen na hun overlijden.

Nog meer ontdekkingen