Skip to content

Loopgraven WOI

Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Toch brachten de Duitsers in 1916 en 1917 op verschillende plaatsen langs de grens verdedigingswerken aan. Deze bestonden uit 84 betonnen bunkertjes, permanent bezet en bewaakt door honderden militairen en vele loopgraven. Dat gebeurde in een gebied dat toen Duits gebied was, maar na de oorlog door grondruil Nederlands grondgebied werd.

Vooral het stelsel van loopgraven en ook het restant van een personeelsbunker uit die tijd zijn nog goed zichtbaar in het landschap. De betonnen bunkertjes zijn op basis van het Verdrag van Versailles, waarin werd bepaald dat er in het Duitse Rijnland geen militaire objecten meer mochten bevinden, in 1921 door Franse militairen opgeblazen.  Bij de teruggave van Elten aan Duitsland in 1963 bleef een klein gedeelte voormalig Duits grondgebied definitief Nederlands. Een aantal bunkerrestanten bevindt zich tegenwoordig op Nederlands grondgebied.

Nog meer ontdekkingen