Skip to content

Azewijnse Broek

Het Azewijnse Broek is een nog jong natuurgebied ontstaan na de winning van zand en grind.
Deze ontdekking vind je op fietsroute(s)

Ondanks het redelijk prille bestaan van de recreatieplas is er al van alles te beleven. Uiteenlopende soorten vogels, bloemen, planten en insecten bevolken het gebied. Verschillende struinroutes langs het water, sloten en door kleibossen bieden de mogelijkheid om het gebied ontdekken.

Nog meer ontdekkingen