Skip to content

Betuwespoorlijn

Het vervoer tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied via het spoor vereenvoudigen en sneller maken was het uitgangspunt bij de aanleg van de Betuweroute. Het besluitvormingstraject en de bouw liepen forse vertragingen op en de oorspronkelijk geraamde kosten kwamen veel hoger uit. Daarmee mag het project zich tot de groep grote infrastructurele projecten rekenen. Pikant detail, met de totale kostenpost van € 4,7 miljard excl. BTW (prijspeil 2005) is dit project het grootste en duurste dat de Nederlandse overheid ooit heeft ondernomen. Los van de economische aspecten was er menselijk drama. Soms eeuwenoude boerderijen, al generaties lang in families, moesten het veld ruimen.

Vanaf de start van het project in 1997 werd een groot deel van Nederland omgewoeld om de aanleg van de Betuwespoorlijn te realiseren. Een 160 km lange goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland met als doel de Rotterdamse haven via het spoor met het Ruhrgebied te verbinden. Hier sluit de route aan op het Duitse spoorwegnet. Aan Duitse zijde zou het zogenaamde Derde Spoor aangelegd worden. Volgens planning had die verlenging in 2003 gereed moeten zijn. Een nieuwe planning gaat uit van 2026. Tot moment van oplevering wordt een deel van de goederentreinen over de Betuweroute omgeleid via de Brabantroute en de IJsselroute.
De route draagt de naam Betuweroute omdat een groot van het traject door de Betuwe loopt. Voor de Liemers is vooral de uiteindelijk gerealiseerde tunnel bij Angeren – Groessen onder het Pannerdensch Kanaal een belangrijk wapenfeit geworden.

BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Betuweroute

Nog meer ontdekkingen