Redoutes

Hoewel de redoutes van weleer al lang verdwenen zijn, vormen de verhalen erachter de aanzet voor de bouw van een serie nieuwe uitkijkheuvels. Op dit moment zijn vier redoutes in het Rijnstrangengebied gerealiseerd. De redoutes zijn te vinden in de Geuzenwaard, de Ossenwaard en de meest recente in de Revensweert. Deze moderne variant van de uitkijktoren, wachttoren of veldschans is ontworpen door kunstenaar Paul de Kort. Het zijn piramides van klei. Via een betonnen trap is het bordes bereikbaar; vandaar is een goed uitzicht over de omgeving.

Meetstation Bimmen-Lobith

Zonder een goede waterkwaliteit geen gezond ecosysteem en geen betrouwbare drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door het lozen van afvalwater, bestrijdingsmiddelen en ongelukken op of aan het water. Een continue controle van de waterkwaliteit is broodnodig. De waterkwaliteitsbewaking van de Rijn is het gemeenschappelijk doel van de Nederlandse en Duitse overheidsinstituten RIZA en LUA NRW. Sinds 2001 voeren Nederland en Nordrhein-Westfalen gezamenlijk de waterkwaliteitsbewaking uit in het internationaal meetstation Bimmen-Lobith. Op de Europakade in Tolkamer is de actuele waterhoogte te zien.

Tol-kamer werd Tolkamer

De noodzaak om aan te leggen voor een bezoek aan het douanekantoor was hiermee voorbij. Het kwam er op neer dat ook de plaatselijke middenstand voorbij gevaren werd; een forse aderlating. Zelfs het cafébezoek liep aanmerkelijk terug. Telde Tolkamer voor 1993 maar liefst 13 cafés, na het afschaffen van de tolheffing bleven er slechts 5 over.

Scheepswerf De Hoop

Na aankoop en weer verkoop van werven in Heusden en Louisiana (USA) begin deze eeuw werd in 2006 de werf De Volharding in Foxhol gekocht.

Heeft De Hoop in de loop van de geschiedenis zo’n 1500 schepen gebouwd, een aantal daarvan draagt het etiket zeer exclusief. Zo zijn de semi-sub Brion en Breuil ontworpen om grote vliegtuigonderdelen voor Airbus A380 te vervoeren. Andere tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn de Sea Spider, een kabel-legschip dat in 1999 door De Hoop werd gebouwd en nu eigendom is van het in Dubai gevestigde Topaz Marine en het halfafzinkbare duikplatform Amethyst, dat zowel een duikondersteuningsvaartuig als een booreiland is. Een ander alom bekend en tot de verbeelding sprekend schip dat De Hoop in 1995 bouwde, is de Henry Dunant III.​

Skulpturen-Achse

Die sculpturen zouden op één lijn tussen obelisk in de baroktuinen op de Springenberg in Kleef en de toren van de Sint Vituskerk op de Eltenberg geplaatst worden. Zes aan elke zijde van de Rijn, waarvan drie op Nederlands gebied over een afstand van 8140 meter. Tot nu toe zijn twee sculpturen van graniet, te weten de zogenaamde ‘stenen poort’ en de ‘stoel van de vorstelijke abdissen’ op de Eltenberg gerealiseerd. Neem eens plaats in de imposante stoel en vergaap je aan het prachtige uitzicht.

Bijland

De waterplas de Bijland ontstond vanaf 1926 toen hier de eerste grootschalige zandwinning van Nederland plaatsvond. De plas staat in open verbinding met het Bijlands Kanaal. Het gebied is deels ingericht voor vrijetijdsbesteding en daarmee aantrekkelijk voor zowel dag- als verblijfsrecreatie. Sinds een aantal jaren is de Bijland privaat eigendom.

Butternacht

Toch was men aan Duitse en Nederlandse zijde niet gelukkig met deze situatie. Zo werd Elten op 1 augustus 1963 weer Duits. En waarom nu die Butternacht? Op 31 juli 1963, de dag voorafgaand aan de overgang naar Duitsland, parkeerden honderden vrachtwagens met koffie en boter, in Duitsland fors duurder dan in Nederland, in Elten. Alle beschikbare loodsen, schuren, leegstaande huizen en danszalen werden tot de nok gevuld met goederen. De volgende ochtend behoorde Elten tot Duitsland. De spullen waren vrij van invoerrechten en handelaren konden hun slag slaan. Dit slimmigheidje pakte zeer gunstig uit; de verdiensten voor zowel Nederlandse als Duitse im- en exportbedrijven bedroegen naar verluid zo’n 50 tot 60 miljoen gulden. 

Gedenksteen Marcus Mallius

Blijft een deel van dit fort nog in nevelen gehuld, archeologisch onderzoek heeft ook een andere interessante vondst opgeleverd: een gedenksteen van Marcus Mallius. Marcus Mallius is begraven in ‘Carvium ad molem’, Carvium aan de dam. Vlak voor het begin van de jaartelling liet generaal Drusus deze dam aanleggen op de toenmalige splitsing van Rijn en Waal. Om een vaarroute naar Noord-Germanië te maken moest meer water naar de Rijn stromen. De uit Genua afkomstige Marcus Mallius maakte deel uit van het Eerste Legioen. Hij stierf na 16 dienstjaren op 35-jarige leeftijd en werd begraven in Carvium ad molem.  De gedenksteen van Marcus Mallius bij Herwen is een replica, het originele exemplaar staat in het Valkhof te Nijmegen. 

Gemaal Oude Rijn

Hoewel de stoommachine sinds 1970 niet meer in werking is, was er toch behoefte de uitwateringssluis als cultuurhistorisch monument in ere te houden. Eigenaar Waterschap Rijn & IJssel en de toenmalige gemeente Rijnwaarden (nu Zevenaar) lieten het grondig restaureren. In 2016 opende het gemaal opnieuw haar deuren, zij het met een nieuwe bestemming als horecagelegenheid, expositieruimte en B&B. In de volksmond is het gemaal beter bekend als ‘Gemaal Bach’. Naar de familie die het generaties lang beheerd heeft. Het machinehuis is het museale onderdeel van het gemaal Oude Rijn.