Skip to content

Tol-kamer werd Tolkamer

Tolkamer ontleent zijn naam aan de periode dat schippers nog tol moesten betalen en dat deden bij de tol-kamer. Na 1 januari 1993 was tolheffing verleden tijd.

De noodzaak om aan te leggen voor een bezoek aan het douanekantoor was hiermee voorbij. Het kwam er op neer dat ook de plaatselijke middenstand voorbij gevaren werd; een forse aderlating. Zelfs het cafébezoek liep aanmerkelijk terug. Telde Tolkamer voor 1993 maar liefst 13 cafés, na het afschaffen van de tolheffing bleven er slechts 5 over.

Nog meer ontdekkingen