Skip to content

Gedenksteen Marcus Mallius

Recreatieplas De Bijland is een van de spannendste limeslocaties van Nederland. Niet in het minst door de resten van een castellum. De restanten van dit Romeinse fort liggen op de bodem van de plas. De brede laag (bouw)puin bevat zulke grote bouwblokken dat de baggeraar die ondanks meerdere pogingen indertijd grotendeels in de bodem heeft moeten laten zitten.

Blijft een deel van dit fort nog in nevelen gehuld, archeologisch onderzoek heeft ook een andere interessante vondst opgeleverd: een gedenksteen van Marcus Mallius. Marcus Mallius is begraven in ‘Carvium ad molem’, Carvium aan de dam. Vlak voor het begin van de jaartelling liet generaal Drusus deze dam aanleggen op de toenmalige splitsing van Rijn en Waal. Om een vaarroute naar Noord-Germanië te maken moest meer water naar de Rijn stromen. De uit Genua afkomstige Marcus Mallius maakte deel uit van het Eerste Legioen. Hij stierf na 16 dienstjaren op 35-jarige leeftijd en werd begraven in Carvium ad molem.  De gedenksteen van Marcus Mallius bij Herwen is een replica, het originele exemplaar staat in het Valkhof te Nijmegen. 

Nog meer ontdekkingen