Skip to content

Meetstation Bimmen-Lobith

Het Meetstation Lobith van Rijkswaterstaat is bekend van de berichten (waterhoogten) in de media. Dit meetstation bewaakt de kwaliteit van het water dat via de Rijn ons land binnenstroomt.
Deze ontdekking vind je op fietsroute(s)

Zonder een goede waterkwaliteit geen gezond ecosysteem en geen betrouwbare drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door het lozen van afvalwater, bestrijdingsmiddelen en ongelukken op of aan het water. Een continue controle van de waterkwaliteit is broodnodig. De waterkwaliteitsbewaking van de Rijn is het gemeenschappelijk doel van de Nederlandse en Duitse overheidsinstituten RIZA en LUA NRW. Sinds 2001 voeren Nederland en Nordrhein-Westfalen gezamenlijk de waterkwaliteitsbewaking uit in het internationaal meetstation Bimmen-Lobith. Op de Europakade in Tolkamer is de actuele waterhoogte te zien.

BRON: www.docplayer.nl/9140238-Bimmen-lobith-e-n-grenzuberschreitende-gewasseruberwachung-des-rheins-grensoverschrijdende-bewaking-van-de-waterkwaliteit-van-de-rijn.html

Nog meer ontdekkingen