Kunstwerk Und So Weiter

Ze heeft het speciaal voor deze locatie ontworpen. Het is een verwijzing naar oude grenspalen, waarbij de cirkelvorm op de eeuwige kringlopen van het (Rijn)water en het leven slaat: und so weiter.De uit Zeddam afkomstige Miranda Rikken, opgeleid tot beeldhouwer, woont en werkt in Emmerich.

Redoutes

Hoewel de redoutes van weleer al lang verdwenen zijn, vormen de verhalen erachter de aanzet voor de bouw van een serie nieuwe uitkijkheuvels. Op dit moment zijn vier redoutes in het Rijnstrangengebied gerealiseerd. De redoutes zijn te vinden in de Geuzenwaard, de Ossenwaard en de meest recente in de Revensweert. Deze moderne variant van de uitkijktoren, wachttoren of veldschans is ontworpen door kunstenaar Paul de Kort. Het zijn piramides van klei. Via een betonnen trap is het bordes bereikbaar; vandaar is een goed uitzicht over de omgeving.

Tol-kamer werd Tolkamer

De noodzaak om aan te leggen voor een bezoek aan het douanekantoor was hiermee voorbij. Het kwam er op neer dat ook de plaatselijke middenstand voorbij gevaren werd; een forse aderlating. Zelfs het cafébezoek liep aanmerkelijk terug. Telde Tolkamer voor 1993 maar liefst 13 cafés, na het afschaffen van de tolheffing bleven er slechts 5 over.

Scheepswerf De Hoop

Na aankoop en weer verkoop van werven in Heusden en Louisiana (USA) begin deze eeuw werd in 2006 de werf De Volharding in Foxhol gekocht.

Heeft De Hoop in de loop van de geschiedenis zo’n 1500 schepen gebouwd, een aantal daarvan draagt het etiket zeer exclusief. Zo zijn de semi-sub Brion en Breuil ontworpen om grote vliegtuigonderdelen voor Airbus A380 te vervoeren. Andere tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn de Sea Spider, een kabel-legschip dat in 1999 door De Hoop werd gebouwd en nu eigendom is van het in Dubai gevestigde Topaz Marine en het halfafzinkbare duikplatform Amethyst, dat zowel een duikondersteuningsvaartuig als een booreiland is. Een ander alom bekend en tot de verbeelding sprekend schip dat De Hoop in 1995 bouwde, is de Henry Dunant III.​

Gedenksteen Marcus Mallius

Blijft een deel van dit fort nog in nevelen gehuld, archeologisch onderzoek heeft ook een andere interessante vondst opgeleverd: een gedenksteen van Marcus Mallius. Marcus Mallius is begraven in ‘Carvium ad molem’, Carvium aan de dam. Vlak voor het begin van de jaartelling liet generaal Drusus deze dam aanleggen op de toenmalige splitsing van Rijn en Waal. Om een vaarroute naar Noord-Germanië te maken moest meer water naar de Rijn stromen. De uit Genua afkomstige Marcus Mallius maakte deel uit van het Eerste Legioen. Hij stierf na 16 dienstjaren op 35-jarige leeftijd en werd begraven in Carvium ad molem.  De gedenksteen van Marcus Mallius bij Herwen is een replica, het originele exemplaar staat in het Valkhof te Nijmegen.