Regelwerk Pannerden

Het regelwerk is een betonnen constructie met staanders waar tussen betonnen balken kunnen worden geplaatst. Door meer of minder betonnen balken te plaatsen, wordt de hoeveelheid water die bij hoogwater er doorheen kan stromen, gereguleerd. Op deze wijze is het mogelijk de vaste afvoerverdeling tussen de riviertakken beter te sturen. Door de ligging aan het beginpunt van de Nederlandse delta is dit regelwerk van grote betekenis voor de hoogwaterveiligheid. Op het splitsingspunt van Rijn in Waal en Pannerdens Kanaal stroomt het water in een vaste verhouding van 2/3 naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdens Kanaal. Ingrijpen op deze plek is van grote invloed op de rest van het rivierengebied, van het IJsselmeer tot de delta in het westen. 

Leeuw van Aerdt

Deze leeuwen of leeuwinnen zetten zich al geruime tijd in voor de gemeenschap, gezien of ongezien. De ‘Leeuw van Aerdt’ wordt sinds 2016 uitgereikt tijdens de jaarlijkse Dag van Aerdt. Het bronzen sculptuur bleek de hebberigheid bij mensen aan te wakkeren en werd al tweemaal gestolen. De derde variant is qua uitvoering identiek, maar is via 3D-techniek geproduceerd van weerbestendig nylon en afgewerkt met een bronslaag. 

Jezuïetenwaai

Aan de zuidkant van Groessen (bij de Aa) stroomde meer dan duizend jaar geleden een lus van de Rijn. De ondergrond daar is allemaal zand. In tegenstelling tot klei, spoelt dat heel makkelijk weg. Als er een hoogteverschil ontstaat in het water aan weerskanten van de dijk, stroomt het water door het zand. De dijk kan dan wegzakken. Vanwege die oude lus van de Rijn waren er juist bij het buurtschap Leuffen zoveel dijkdoorbraken.

Gedenkteken

Zeker is dat beide jongens tijdens het melken  van de koeien zijn gaan kijken naar een Duits jachtvliegtuig, dat in de buurt van de Vossendel neerstortte of een noodlanding moest maken. De jongens werden gevangen genomen door Duitse soldaten en standrechtelijk doodgeschoten. Door bemiddeling van de Groessense kapelaan Weterman gaven de Duitsers toestemming de stoffelijke overschotten te herbegraven onder de voorwaarde dat er tijdens de begrafenis geen onregelmatigheden zouden plaatsvinden. Hun herbegrafenis heeft daadwerkelijk plaatsgevonden een paar dagen na hun overlijden.

Mammoet

Het beeld is een verwijzing naar de Betuwelijn als ‘mammoetproject’ en naar de mammoetbotten die tijdens het boren van de spoortunnel zijn gevonden. De 5 meter lange en 4,70 meter hoge kolos is ontworpen en gemaakt door Joris Baudoin in opdracht van de projectorganisatie Betuweroute en ProRail. Het gevaarte weegt maar liefst 8000 kilo. Het is een geschenk aan de inwoners van de gemeente Duiven.

Gemaal Kandia

Het is het grootste gemaal in het werkgebied van het Waterschap met als doel het water op peil te houden in het binnendijkse stroomgebied van de Oude Rijn en het Netterdens Kanaal. Dat gebied beslaat een polder van 10.000 hectare; op Duits grondgebied 3700 hectare, 6300 hectare is Nederlands. Tussen 2009 en 2011 is het gemaal gerenoveerd en zijn de twee oorspronkelijke dieselmotoren vervangen door elektromotoren van 315 kW per stuk. Ook is er een post ingericht voor de bewaking van de dijken bij hoog water. Het gemaal is niet alleen belangrijk voor waterveiligheid, maar is ook belangrijk voor natuur, landbouw en wonen.