Skip to content

Gemaal Kandia

Gemaal Kandia is een poldergemaal. Het werd in 1968 in opdracht van het toenmalige Polderdistrcit Rijn & IJssel (nu Waterschap Rijn & IJssel) en in samenwerking met het Duitse Wasserverband Netterdenscher Kanal (nu Deichverband Bislich-Landesgrenze) gebouwd.

Het is het grootste gemaal in het werkgebied van het Waterschap met als doel het water op peil te houden in het binnendijkse stroomgebied van de Oude Rijn en het Netterdens Kanaal. Dat gebied beslaat een polder van 10.000 hectare; op Duits grondgebied 3700 hectare, 6300 hectare is Nederlands. Tussen 2009 en 2011 is het gemaal gerenoveerd en zijn de twee oorspronkelijke dieselmotoren vervangen door elektromotoren van 315 kW per stuk. Ook is er een post ingericht voor de bewaking van de dijken bij hoog water. Het gemaal is niet alleen belangrijk voor waterveiligheid, maar is ook belangrijk voor natuur, landbouw en wonen.

Nog meer ontdekkingen