Skip to content

Regelwerk Pannerden

Rijkswaterstaat heeft in 2014 nabij Pannerden een nieuw regelwerk gebouwd, vlakbij het splitsingspunt van de Waal en het Pannerdens Kanaal. Bij hoogwater verdeelt het regelwerk het water vanuit de Rijn in een vaste verdeling over de beide riviertakken. Een vaste verhouding is belangrijk, te veel water in een van de riviertakken kan tot overstromingen leiden.

Het regelwerk is een betonnen constructie met staanders waar tussen betonnen balken kunnen worden geplaatst. Door meer of minder betonnen balken te plaatsen, wordt de hoeveelheid water die bij hoogwater er doorheen kan stromen, gereguleerd. Op deze wijze is het mogelijk de vaste afvoerverdeling tussen de riviertakken beter te sturen. Door de ligging aan het beginpunt van de Nederlandse delta is dit regelwerk van grote betekenis voor de hoogwaterveiligheid. Op het splitsingspunt van Rijn in Waal en Pannerdens Kanaal stroomt het water in een vaste verhouding van 2/3 naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdens Kanaal. Ingrijpen op deze plek is van grote invloed op de rest van het rivierengebied, van het IJsselmeer tot de delta in het westen. 

BRON: www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl, www.rijkswaterstaat.nl

Nog meer ontdekkingen