Skip to content

Jezuïetenwaai

Ooit een rampplek waar het gehucht Leuffen compleet van de kaart werd geveegd, nu van een idyllische schoonheid, uitgestrekt, drassig met diverse grote en kleine waaien. De Jezuïetenwaai is de grootste en diepste waai ontstaan na de dijkdoorbraak van 1799.

Aan de zuidkant van Groessen (bij de Aa) stroomde meer dan duizend jaar geleden een lus van de Rijn. De ondergrond daar is allemaal zand. In tegenstelling tot klei, spoelt dat heel makkelijk weg. Als er een hoogteverschil ontstaat in het water aan weerskanten van de dijk, stroomt het water door het zand. De dijk kan dan wegzakken. Vanwege die oude lus van de Rijn waren er juist bij het buurtschap Leuffen zoveel dijkdoorbraken.

BRON: levenindeliemers.nl