Hangbrug Emmerich

Deze tussen 1962 en 1965 gebouwde hangbrug, de langste van Duitsland, is in totaal 803 meter lang met een overspanning over de rivier van 500 meter.
Aan de overkant van de Rijn in Spyck bij Griethausen is een fabriek gevestigd waar oliehoudende zaden worden verwerkt. In de wandelgangen wordt de fabriek wel ‘pindafabriek’ genoemd door de geur die afhankelijk van de windrichting soms op het Gelders Eiland is waar te nemen. Richting Spijk zijn de steenfabrieken niet te missen. En altijd is er de scheepvaart op de Rijn.

Meetstation Bimmen-Lobith

Zonder een goede waterkwaliteit geen gezond ecosysteem en geen betrouwbare drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door het lozen van afvalwater, bestrijdingsmiddelen en ongelukken op of aan het water. Een continue controle van de waterkwaliteit is broodnodig. De waterkwaliteitsbewaking van de Rijn is het gemeenschappelijk doel van de Nederlandse en Duitse overheidsinstituten RIZA en LUA NRW. Sinds 2001 voeren Nederland en Nordrhein-Westfalen gezamenlijk de waterkwaliteitsbewaking uit in het internationaal meetstation Bimmen-Lobith. Op de Europakade in Tolkamer is de actuele waterhoogte te zien.

Tol-kamer werd Tolkamer

De noodzaak om aan te leggen voor een bezoek aan het douanekantoor was hiermee voorbij. Het kwam er op neer dat ook de plaatselijke middenstand voorbij gevaren werd; een forse aderlating. Zelfs het cafébezoek liep aanmerkelijk terug. Telde Tolkamer voor 1993 maar liefst 13 cafés, na het afschaffen van de tolheffing bleven er slechts 5 over.

Scheepswerf De Hoop

Na aankoop en weer verkoop van werven in Heusden en Louisiana (USA) begin deze eeuw werd in 2006 de werf De Volharding in Foxhol gekocht.

Heeft De Hoop in de loop van de geschiedenis zo’n 1500 schepen gebouwd, een aantal daarvan draagt het etiket zeer exclusief. Zo zijn de semi-sub Brion en Breuil ontworpen om grote vliegtuigonderdelen voor Airbus A380 te vervoeren. Andere tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn de Sea Spider, een kabel-legschip dat in 1999 door De Hoop werd gebouwd en nu eigendom is van het in Dubai gevestigde Topaz Marine en het halfafzinkbare duikplatform Amethyst, dat zowel een duikondersteuningsvaartuig als een booreiland is. Een ander alom bekend en tot de verbeelding sprekend schip dat De Hoop in 1995 bouwde, is de Henry Dunant III.​

Bijland

De waterplas de Bijland ontstond vanaf 1926 toen hier de eerste grootschalige zandwinning van Nederland plaatsvond. De plas staat in open verbinding met het Bijlands Kanaal. Het gebied is deels ingericht voor vrijetijdsbesteding en daarmee aantrekkelijk voor zowel dag- als verblijfsrecreatie. Sinds een aantal jaren is de Bijland privaat eigendom.