Ossenwaard

Een mooi uitgestrekt gebied waar het goed fietsen is. Een open landschap met grote agrarische bedrijven én een redoute.

Schipperspoortje

In 1222 kreeg de graaf van Gelre toestemming van keizer  Frederik II om een tol te vestigen op het ‘Lobede’ aan de Rijn, het huidige Lobith. Naast de oorspronkelijke ‘dikke toren’ verrees begin 14e eeuw een groots kasteel. Dit zogenaamde tolhuis werd in de late Middeleeuwen het bestuurlijke en tevens culturele centrum van het strategisch belangrijke gebied rondom de splitsing van Rijn en Waal . In het rampjaar 1672 werd het kasteel volledig verwoest. Koning Lodewijk XIV koos de Rijn bij Lobith uit om het grondgebied van De Republiek der Nederlanden binnen te vallen. Het kasteel en de daarbij gelegen toren werden door de Franse soldaten in brand gestoken. Deze ramp betekende zowel het strategische als economische einde van het Tolhuis te Lobith.

Geuzenwaard

De naam van dit gebied verwijst naar de prinsgezinde troepen, de Geuzen, die in de 80-jarige oorlog hier gelegerd zijn geweest. Een dramatische tijd voor de inwoners van Lobith en omgeving. Overal plunderende, brandstichtende en moordende soldatenbendes, meestal huurlingen. Zij knapten het vuile werk op voor de heren van Holland, die in deze tijd o.a. Schenkenschans op de Spanjaarden trachten te heroveren. Lang daarvoor, in de dertiende eeuw, lag de splitsing van de Rijn en de Waal bij Lobith en was er een tolplaats, die uiteindelijk in handen was van de Hertogen van Gelre. Zij bouwden er een kasteel. Nu is daarvan alleen het Schipperspoortje nog over. Via het straatje dat er onder door loopt kan men afdalen naar de plaats waar in de 13e eeuw de oever van de Rijn zich bevond.

Redoutes

Hoewel de redoutes van weleer al lang verdwenen zijn, vormen de verhalen erachter de aanzet voor de bouw van een serie nieuwe uitkijkheuvels. Op dit moment zijn vier redoutes in het Rijnstrangengebied gerealiseerd. De redoutes zijn te vinden in de Geuzenwaard, de Ossenwaard en de meest recente in de Revensweert. Deze moderne variant van de uitkijktoren, wachttoren of veldschans is ontworpen door kunstenaar Paul de Kort. Het zijn piramides van klei. Via een betonnen trap is het bordes bereikbaar; vandaar is een goed uitzicht over de omgeving.

Meetstation Bimmen-Lobith

Zonder een goede waterkwaliteit geen gezond ecosysteem en geen betrouwbare drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door het lozen van afvalwater, bestrijdingsmiddelen en ongelukken op of aan het water. Een continue controle van de waterkwaliteit is broodnodig. De waterkwaliteitsbewaking van de Rijn is het gemeenschappelijk doel van de Nederlandse en Duitse overheidsinstituten RIZA en LUA NRW. Sinds 2001 voeren Nederland en Nordrhein-Westfalen gezamenlijk de waterkwaliteitsbewaking uit in het internationaal meetstation Bimmen-Lobith. Op de Europakade in Tolkamer is de actuele waterhoogte te zien.

Carvium Novum

Die economische functie werd gevonden in een geheel van recreatieve bestemmingen: een thema-speelpark, horeca en verblijfsrecreatie, ingebed in een waterrijke en natuurlijke omgeving. Reden voor een themapark vormt de ligging van het plangebied in de Gelderse Poort. Deze streek vormde 2000 jaar geleden een belangrijke plaats voor de Romeinse beschaving. Op de planlocatie stroomt de Rijn Nederland binnen en dit biedt zowel geologisch als historisch interessante aanknopingspunten om het verleden te doen herleven.

De ontwikkeling van het gebied is nog in volle gang en voorziet straks in nat natuurterrein, moerasontwikkeling, struinpaden, fiets- en wandelroutes en een recreatieve kern rondom de bestaande gebouwen, het eigenlijke Carvium Novum.

Bijland

De waterplas de Bijland ontstond vanaf 1926 toen hier de eerste grootschalige zandwinning van Nederland plaatsvond. De plas staat in open verbinding met het Bijlands Kanaal. Het gebied is deels ingericht voor vrijetijdsbesteding en daarmee aantrekkelijk voor zowel dag- als verblijfsrecreatie. Sinds een aantal jaren is de Bijland privaat eigendom.