Skip to content

Carvium Novum

Einde vorige eeuw zijn de eerste ideeën ontstaan voor herontwikkeling van een 65 hectare groot agrarisch perceel aan de Eltenseweg te Lobith. De plannen bestonden uit enerzijds ontzanding van het gebied en anderzijds uit het terugbrengen van een nieuwe economische functie.
Deze ontdekking vind je op fietsroute(s)

Die economische functie werd gevonden in een geheel van recreatieve bestemmingen: een thema-speelpark, horeca en verblijfsrecreatie, ingebed in een waterrijke en natuurlijke omgeving. Reden voor een themapark vormt de ligging van het plangebied in de Gelderse Poort. Deze streek vormde 2000 jaar geleden een belangrijke plaats voor de Romeinse beschaving. Op de planlocatie stroomt de Rijn Nederland binnen en dit biedt zowel geologisch als historisch interessante aanknopingspunten om het verleden te doen herleven.

De ontwikkeling van het gebied is nog in volle gang en voorziet straks in nat natuurterrein, moerasontwikkeling, struinpaden, fiets- en wandelroutes en een recreatieve kern rondom de bestaande gebouwen, het eigenlijke Carvium Novum.

BRON: www.carviumnovum.nl

Nog meer ontdekkingen