Skip to content

Geuzenwaard

De Geuzenwaard te Lobith is een natuurgebied van 40 ha. In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn twee armen van een voormalige Rijnstrang weer uitgegraven. De natuur kan zich er vrijelijk ontwikkelen. Door het graasgedrag van de Schotse Hooglanders en de Exmoor pony’s blijft er genoeg variatie in de begroeiing.

De naam van dit gebied verwijst naar de prinsgezinde troepen, de Geuzen, die in de 80-jarige oorlog hier gelegerd zijn geweest. Een dramatische tijd voor de inwoners van Lobith en omgeving. Overal plunderende, brandstichtende en moordende soldatenbendes, meestal huurlingen. Zij knapten het vuile werk op voor de heren van Holland, die in deze tijd o.a. Schenkenschans op de Spanjaarden trachten te heroveren. Lang daarvoor, in de dertiende eeuw, lag de splitsing van de Rijn en de Waal bij Lobith en was er een tolplaats, die uiteindelijk in handen was van de Hertogen van Gelre. Zij bouwden er een kasteel. Nu is daarvan alleen het Schipperspoortje nog over. Via het straatje dat er onder door loopt kan men afdalen naar de plaats waar in de 13e eeuw de oever van de Rijn zich bevond.

Nog meer ontdekkingen