Landgoed Huis Sevenaer

Huis Sevenaer is uniek omdat het de laatste oorspronkelijke kasteelboerderij is met in de Middeleeuwen ontstane agrarische bedrijfsvoering. Tot op de dag van vandaag is de bedrijfsvoering in eigen beheer. Het is een gemengd biologisch bedrijf met groenten, fruit, graan en vee. Het bedrijf laat landbouwproductie samengaan met hoge ecologische waarden. Het landgoed bestaat deels uit oud bos met grote bomen waar, door beperkt ingrijpen, een veelzijdige flora en fauna is ontstaan. Op het landgoed bestaat een ecologisch evenwicht waarbij de voor landbouw schadelijke dieren in toom worden gehouden door hun natuurlijke vijanden.

Westervoortse Brug

Een kleine eeuw later, 1855, was de aanleg van de eerste spoorbrug als vaste verbinding over de IJssel een feit. Nog weer een eeuw later, 10 mei 1940, bliezen Nederlandse militairen de brug op om verovering ervan door de Duitse bezetter te voorkomen. De herstelde brug werd opnieuw in dienst genomen tot begin april 1945. Toen vernielden de Duitsers de brug onherstelbaar. Een afgedankte Engelse brug zorgde voor een tijdelijke oeververbinding. Na nog een aantal aanpassingen en uitbreidingen bestaat de huidige brug uit twee spoorbruggen, een verkeersbrug en een fietsbrug.

Fort Geldersoord

Het water in de Nederrijn stond altijd al hoger dan in de IJssel en na veel overleg besloot men in 1741 een inlaat (sluis) aan het Gelders Oort bij Westervoort te bouwen. Via die inlaat was het mogelijk om bij dreigend gevaar het achterland te laten vollopen (inunderen). Zelfs helemaal tot Doesburg. Vanzelfsprekend moest die belangrijke sluis worden beschermd en daartoe werd Fort Geldersoord aangelegd.

Loowaard

De inrichting en het beheer van de Loowaard worden gefinancierd door particuliere bedrijven die geld verdienen met de zand- en kleiwinning. Het gebied is eigendom van Wienerberger, Zandzuigbedrijf Moorlag en Staatsbosbeheer. FREE Nature is de gebruiker. FREE Nature heeft een geheel eigen kijk op natuurlijke begrazing, de-domesticatie en verwildering van grote grazers, het betrekken van mensen bij de natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden.

Mammoet

Het beeld is een verwijzing naar de Betuwelijn als ‘mammoetproject’ en naar de mammoetbotten die tijdens het boren van de spoortunnel zijn gevonden. De 5 meter lange en 4,70 meter hoge kolos is ontworpen en gemaakt door Joris Baudoin in opdracht van de projectorganisatie Betuweroute en ProRail. Het gevaarte weegt maar liefst 8000 kilo. Het is een geschenk aan de inwoners van de gemeente Duiven.

Breuly

Herhaaldelijk braken dijken door. Door de geweldige watermassa’s die hiermee gepaard gingen, ontstonden op de plekken van de dijkdoorbraak grote gaten. Zulke gaten konden wel meerdere meters diep zijn. Het materiaal uit deze waaien of wielen zoals deze kolken ook worden genoemd, werd vlak achter de gaten weer neergeslagen. Een van deze kolken is de Breuly, reeds bekend in 1599. Behalve een mooi stukje natuur op de grens van Ooy / Oud-Zevenaar is de Breuly ‘s zomers een gewilde zwemplek. Daarnaast gooien vissers er in een ander deel met graagte hun hengeltje uit en heeft sterrenwacht Corona Borealis er een onderkomen.

Gemaal Kandia

Het is het grootste gemaal in het werkgebied van het Waterschap met als doel het water op peil te houden in het binnendijkse stroomgebied van de Oude Rijn en het Netterdens Kanaal. Dat gebied beslaat een polder van 10.000 hectare; op Duits grondgebied 3700 hectare, 6300 hectare is Nederlands. Tussen 2009 en 2011 is het gemaal gerenoveerd en zijn de twee oorspronkelijke dieselmotoren vervangen door elektromotoren van 315 kW per stuk. Ook is er een post ingericht voor de bewaking van de dijken bij hoog water. Het gemaal is niet alleen belangrijk voor waterveiligheid, maar is ook belangrijk voor natuur, landbouw en wonen.