Gedenkteken

Zeker is dat beide jongens tijdens het melken  van de koeien zijn gaan kijken naar een Duits jachtvliegtuig, dat in de buurt van de Vossendel neerstortte of een noodlanding moest maken. De jongens werden gevangen genomen door Duitse soldaten en standrechtelijk doodgeschoten. Door bemiddeling van de Groessense kapelaan Weterman gaven de Duitsers toestemming de stoffelijke overschotten te herbegraven onder de voorwaarde dat er tijdens de begrafenis geen onregelmatigheden zouden plaatsvinden. Hun herbegrafenis heeft daadwerkelijk plaatsgevonden een paar dagen na hun overlijden.

Middelwaard

Martien Reijers en Mirjam Grob runnen in de Middelwaard een biologisch boerenbedrijf. Een koppeltje koeien voor het vlees en daarnaast de oesterzwammenkwekerij als belangrijkste inkomstenbron.

Continue reading

Havezathe Loowaerd

Het idee dat dromen bedrog zijn, hebben Evelyne en Theet van Aalst al lang verworpen. Hun droom, wonen op de uit 1467 stammende Havezathe Loowaerd, kwam uit.

Continue reading

Kevin Hoogveld

Op enige genegenheid zijn ze niet te betrappen. Ze trekken zich nergens iets van aan en gaan volledig hun eigen gang. Toch kun je ze wel wat leren.

Continue reading

Jeroen Helmer

Voor ecologisch natuurillustrator Jeroen Helmer is een voorzichtig groeiende betrokkenheid eerder merkbaar bij stadse mensen dan bij agrarisch georiënteerde mensen.

Continue reading

Loowaard

De inrichting en het beheer van de Loowaard worden gefinancierd door particuliere bedrijven die geld verdienen met de zand- en kleiwinning. Het gebied is eigendom van Wienerberger, Zandzuigbedrijf Moorlag en Staatsbosbeheer. FREE Nature is de gebruiker. FREE Nature heeft een geheel eigen kijk op natuurlijke begrazing, de-domesticatie en verwildering van grote grazers, het betrekken van mensen bij de natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden.