Skip to content

De Sprung

Er zijn weinig waterlopen in het Bergherbos. De meeste neerslag die op de Montferlandse stuwwal valt, vloeit ondergronds weg. Daarom zijn op plekken waar het water dicht aan de oppervlakte komt sprengen aangelegd voor de watervoorziening.

Een spreng is een nieuw gegraven waterloop of vergraven natuurlijke beek, die gevoed kan worden door een bron van opwellend water. Zo ook bij deze Stokkumse spreng. Natuurmonumenten heeft diverse maatregelen genomen aan de beekloop om de ecologische waarde te herstellen en te voorkomen dat de bron in de toekomst droogvalt.

BRON: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/bergherbos/route/erfgoedroute-bergherbos-t-peeske-loopgraven-en-andere-geschiedenis

Nog meer ontdekkingen