Kunstwandeling

Duiven Centrum - Noord

De kunstwandeling in vogelvlucht

Een frisse neus halen, de benen strekken en tegelijkertijd van kunst in de openbare ruimte genieten, dat kan met de kunstwandeling Duiven-Centrum/Noord. Een afwisselende wandeling van een kleine 5 km.

Kunstwerken op deze route

Houten Beeldenatelier
Kunstenaar: Will Schropp
Postduifberichtje
Kunstenaar: Onbekend
Kruisiging op de Calvarieberg
Kunstenaar: Onbekend
Zonder Titel
Kunstenaar: Ankie Borgers
Troostbeelden
Kunstenaar: Mevrouw Lichtenberg-Sueters
De Woerd
Kunstenaar: Wim Rutten
De Vendelier
Kunstenaar: Will Schropp
Zonder titel
Kunstenaar: Marijke Schlebusch
Vogeldrinkbak
Kunstenaar: Toontje Krekel
Vogelvlucht
Kunstenaar: Maree Blok en Bas Lugthart
Zilver Huis
Kunstenaar: Alphons ter Avest

Routebeschrijving

Startpunt
Gemeentehuis Duiven, Koning Willem Alexanderplein
Vóór gemeentehuis staat
Kunstwerk
Zonder titel
Kunstenares Ankie Borgers is de maker van dit kunstwerk zonder titel. Het door een bouwondernemer aangeboden kunstwerk symboliseert de groeikern Duiven en haar taken. Het abstracte kunstwerk is speciaal gemaakt voor plaatsing bij het moderne gemeentehuis.
Kunstwerk
Ga linksaf = Kastanjelaan
Na Holiday rechtsaf = Dennenlaan
Sla linksaf bij ingang Elshofpassage
Kunstwerk
Zonder titel
Dit in 1995 door de gemeente aangekochte kunstwerk is van de hand van Marijke Schlebusch. Het object is gepatineerd brons en bestaat uit 2 dierachtige wezens die nieuwsgierig naar elkaar lijken.
Kunstwerk
Ga trapje af en volg bordje ‘alle richtingen’
Loop door park
Ga tussen woonboerderij en 7 grote keien rechtsaf
Bij bordje Droopad rechtdoor en volg fietspad
Bij voetpad rechtsaf
Voetpad blijven volgen
Ga rechtdoor en loop door de Passage
Ga rechtsaf bij bord Remigiusplein
Kunstwerk
Postduifberichtjes
In totaal 50 uit rvs gesneden duiven zijn -verspreid over het plein- opgenomen in de bestrating. De duiven dragen kleine berichtjes met zich mee. Het zijn fragmenten uit de geschiedenis van Duiven vanaf de eerste vermelding van Thuvine (Duiven) in het jaar 838 tot heden.
Kunstwerk
Kunstwerk
Vogelvlucht
De man- en vrouwfiguren verbeelden de stormachtige groei die de gemeente Duiven de afgelopen 200 jaar heeft meegemaakt. De vrouwsculptuur staat op een 3 meter hoge zuil van water. Die visualiseert de maximale hoogwaterstand bij overstroming van de rivieren die de Liemers omringen.
Kunstwerk
Vóór kerk links aanhouden
Loop richting Jumbo
Na Jumbo linksaf = Rijksweg
Loop rechtdoor tot rotonde
Kunstwerk
Kunstwerk in de maak
Het kunstwerk op de rotonde zal omstreeks mei / juni onthuld worden
Kunstwerk
Steek vóór de rotonde Rijksweg over en ga scherp rechts
Sla linksaf = Ploenstraat
Halverwege de straat staat midden in plantsoen
Kunstwerk
Vogeldrinkbak
Dit beeld van Toontje Krekel staat sinds 1997 in de Ploenstraat onder machtige eiken. Het is hier een waar vogelparadijsje. Dat niet alleen, ook voor mensen is het hier goed toeven.
Kunstwerk
Vervolg Ploenstraat
Trottoir gaat over in wandelpad
Net voorbij kruising Ploenstraat-Broekstraat
Kunstwerk
Kruisiging op Calvarieberg
Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus. Op Golgotha of de Calvarieberg zoals de berg ook wordt genoemd, werd Jezus gekruisigd. Deze Calvariegroep is geplaatst uit dankbaarheid voor een grote ruilverkaveling van het Duivense Broek, waarvoor in 1940 de eerste plannen werden ontwikkeld. Na aanvankelijk heftige tegenstand werd die ruilverkaveling rond 1950 afgerond.
Kunstwerk
Rechts aanhouden wordt Woerdstraat
Direct na zwart huis met witte luiken, nr. 34, linksaf = Woerdstraat, gaat over in De Vendelier
Ga rechtsaf = Schapenweide
Kunstwerk
De Vendelier
Het bronzen beeld De Vendelier is in 1996 aan de gemeente aangeboden door Schutterij Onderling Genoegen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Het kunstwerk, gemaakt door Will Schropp, is geplaatst op de plek waar ooit de schutterij is ontstaan.
Kunstwerk
Ga rechtsaf = De Vaandeldrager
De Vaandeldrager gaat over in Lombokstraat
Ga schuin rechtdoor = Lombokdwarsstraat
Linksaf = Woerdstraat
Kunstwerk
De Woerd
Dit door Wim Rutten vervaardigde kunstwerk is een maquette van de wijk 'De Woerd'. De stipjes bovenop verbeelden de huizen.
Kunstwerk
Vervolg Woerdstraat
Loop door tot Rijksweg
Steek Rijksweg over en sla linksaf
Houd Patersklooster met kapel aan de rechterhand en vervolg weg
Kunstwerk
Will Schropp
Op nummer 62 zijn het atelier en de beeldentuin van de Duivense kunstenaar Will Schropp gevestigd. Van jongs af aan is Schropp geïnteresseerd in natuur en kunst. Een vast thema in zijn werk is 'het leven' en 'de droom om te kunnen vliegen'.
Kunstwerk
Vervolg de weg
Op de kruising Rijksweg-Vergertlaan staat rechts De Vergert, voormalige kinderboerderij en naamgever aan wijk De Vergert.
Midden op de rotonde staat
Kunstwerk
Zilver Huis
Alphons ter Avest is de maker van Zilver Huis. Zilver Huis is een transparante weergave van en hierinnering aan de oorspronkelijke boerderij De Vergert, de voormalige kinderboerderij. Gemeente Duiven was opdrachtgever.
Kunstwerk
Steek rotonde rechtover en vervolg Rijksweg richting Groessen
Loop door tot Begraafplaats en ga daar rechtsaf
Kunstwerk
Troostbeelden
De twee abstracte bronzen figuren, troostbeelden genaamd, verbeelden machteloosheid, verdriet, emotie, troost vragend en biedend en de leegte, die ontstaat bij het verlies van een geliefde. Mevrouw Lichtenberg-Sueters, echtgenote van voormalig burgemeester Lichtenberg is de maker. Gemeente Duiven heeft het beeld aangekocht.
Kunstwerk
Loop achter het beeld rechtdoor
Houd rechter (asfalt)pad aan
Loop over begraafplaats
Verlaat begraafplaats
Houd rechts aan
Ga scheef rechtdoor = Looierstraat
Op rotonde rechtdoor richting Q8
Ga rechtsaf bij 2e (voet)pad na woonhuis nr. 15
Links aanhouden
Direct rechts (houd speelattributen aan rechterhand)
Ga rechtsaf achter gemeentehuis langs over parkeerterrein
Linksaf = Oecemenepad
Houd links aan en loop langs gemeentehuis = smal paadje naar
Koning Willem Alexanderplein
Einde route

Afstand

5,3 kilometer

Parkeren

Liemersplein Duiven

Printversie

Download de route als pdf om zelf te printen.

Navigatie

Download het gpx-bestand van deze route in een eigen route-app of op de Garmin. Blijf onderweg wel onze website volgen om die leuke Ontdekkingen en andere interessante informatie niet te missen.