Skip to content

Lobberdense waard

De Lobberdense Waard is een uiterwaard van 222 hectare, gelegen in de uiterwaarden van het Pannerdens Kanaal. Het gebied wordt omsloten door dijken en kaden en doorsneden door een weg. De Lobberdensewaard bestaat uit bosrijke kleiputten, ontstaan door kleiwinning in de jaren 1920 tot 1960. Daarnaast is door baggeren in de periode 1960 – 2000 een grote zandwinningsplas ontstaan.
Deze ontdekking vind je op fietsroute(s)

Aan de zuidzijde langs het zomerbed van het Pannerdens Kanaal liggen op overstromingsvrije terpen twee grote steenfabrieken (Kijfwaard Oost en Kijfwaard West). Tussen de beide steenfabrieken in ligt een klein buurtschap.
Voor het gebied is een ontwikkelingsplan gemaakt met drie belangrijke hoofddoelen. De eerste is de winning, het vermarkten en afvoeren van zand en grind. Het tweede doel is actief bijdragen aan het realiseren van een waterstandverlaging van 11 cm. Als derde wordt genoemd het bijdragen aan de realisatie van 500 ha nieuwe riviergebonden natuur en de ontwikkeling van extensieve recreatieve elementen. Voorwaar nog al wat inspanningen die in ieder geval eind 2027 gerealiseerd moeten zijn.

BRON: www.lobberdensewaard.nl

Nog meer ontdekkingen