Buitenmolen

In 1966 kreeg de gemeente Zevenaar de molen in haar bezit. Na nogal wat reconstructies verder staat er nu de grootste molen in Nederland die met een houten as is uitgerust. Het metselwerk is evenzeer bijzonder en behoort tot het oudste nog bestaande molenmetselwerk in Nederland. Nog steeds maalt de molen graan met vrijwillige molenaars.  ​

R.K. Sint Andreaskerk

In de loop der tijd is de kerk meermalen gerestaureerd. De kerk herbergt bijzondere objecten. Zo hangen in de neogotische toren 2 klokken, gegoten door respectievelijk Johannes en Petrus van Trier èn door Christiaan Voigt. Tot de inventaris behoren verder onder meer de ‘Elverlickplaat’, een belangrijke midden-15de-eeuwse koperen gegraveerde memorieplaat, een ‘Christus op de koude steen’ een achtkantige kuip van een laat-gotische doopvont (15e eeuw), de grafzerken van Adriaen Spierinck (+1604) en zijn vrouw Wendelina Schmullinck (+1594) en een barokke preekstoel. De door atelier F.W. Mengelberg vervaardigde gebrandschilderde ramen zorgen voor een prachtige lichtverdeling. 

Gimbornhof

In 1907 huurde hij een stuk grond van drie hectare aan de oostzijde van het stadje. Hier liet hij een park aanleggen met naaldbomen van over de hele wereld. Omdat de grond niet erg geschikt leek voor dennen, kocht hij in Doorn een stuk grond en liet het geheel beplanten met uiteenlopende bomen, heesters en heidestruiken. Vanuit Zevenaar liet hij verscheidene naaldbomen overbrengen. Het park in Doorn is nu het Gimborn Arboretum. Het Zevenaarse park heet Gimbornhof. 

Gemeentehuis Zevenaar

De sigarettenverkoop liep in de jaren vijftig terug en de laatste Turmac-sigaretten rolden in 1960 van de band. De fabriek ging voor andere fabrikanten voor de Europese markt onder licentie produceren. Eerst voor Rothmans, later voor de British Amierican Tobacco Manufactoring Company (BAT). In 2008 werd de productie naar elders verplaatst en sloot de fabriek In september 2013 nam de gemeenteraad van Zevenaar het besluit het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de voormalige sigarettenfabriek. Behalve door haar sigaretten heeft het bedrijf bekendheid gekregen door kunst in de fabriek, niet alleen in kantoorruimten, ook in productiehallen.. Het zou een gunstige uitwerking op het welzijn van de medewerkers hebben. De imposante kunstcollectie kreeg onder de naam Peter Stuyvesant Kunstcollectie een wereldwijde faam. Nog altijd is in het gemeentehuis van Zevenaar veel kunst aanwezig.

Siebe Schot

Maar liefst 1250 heeft hij er, van deze dames. Kempische heideschapen zijn het en Siebe Schot is hun hoeder. Siebe is een van de 200 – 250 professionele schaapherders die in Nederland actief zijn.

Continue reading

Panoven

Tot 1924 werden op de Panoven vier producten gebakken: dakpannen, tegels, drainagebuizen en bakstenen. Na 1924 is het hoofdproduct een ambachtelijke baksteen geworden voor de particuliere huizenmarkt. De toenmalige fabriek wordt al bijna honderd jaar gerund door de familie Kruitwagen. Een familie die een traditie kent van ruim driehonderd jaar stenen maken. In 1983 heeft de laatste steenbakker, Wim Kruitwagen, het vuur gedoofd. Tegenwoordig wordt het erfgoed op een duurzame manier beheerd en ontwikkeld. 

Clown Colle

“Een clown hoeft niets, doet heel vaak ook niets, is er gewoon. Hij is heel zintuigelijk ingesteld en laat binnenkomen wat hij voelt, ruikt, hoort en ziet. Reageert daar vervolgens op met zijn hele wezen.

Continue reading

Gemma van Gessel

Ze gunt het een ander ook, die pure ontspanning die muziek teweeg kan brengen. Even wegdromen, gedachten de vrije loop laten en alle waan van de dag buitensluiten.

Continue reading

Landgoed Huis Sevenaer

Huis Sevenaer is uniek omdat het de laatste oorspronkelijke kasteelboerderij is met in de Middeleeuwen ontstane agrarische bedrijfsvoering. Tot op de dag van vandaag is de bedrijfsvoering in eigen beheer. Het is een gemengd biologisch bedrijf met groenten, fruit, graan en vee. Het bedrijf laat landbouwproductie samengaan met hoge ecologische waarden. Het landgoed bestaat deels uit oud bos met grote bomen waar, door beperkt ingrijpen, een veelzijdige flora en fauna is ontstaan. Op het landgoed bestaat een ecologisch evenwicht waarbij de voor landbouw schadelijke dieren in toom worden gehouden door hun natuurlijke vijanden.

Breuly

Herhaaldelijk braken dijken door. Door de geweldige watermassa’s die hiermee gepaard gingen, ontstonden op de plekken van de dijkdoorbraak grote gaten. Zulke gaten konden wel meerdere meters diep zijn. Het materiaal uit deze waaien of wielen zoals deze kolken ook worden genoemd, werd vlak achter de gaten weer neergeslagen. Een van deze kolken is de Breuly, reeds bekend in 1599. Behalve een mooi stukje natuur op de grens van Ooy / Oud-Zevenaar is de Breuly ‘s zomers een gewilde zwemplek. Daarnaast gooien vissers er in een ander deel met graagte hun hengeltje uit en heeft sterrenwacht Corona Borealis er een onderkomen.