IJsselkop

De IJsselkop is de aardrijkskundige naam voor het landpunt op de scheiding van Rijn en IJssel ten zuiden van Westervoort.

Monument Quick Anger

Duizenden voertuigen stonden in de buurt van het talud naar de brug klaar voor de oversteek. In de avond van 12 april 1945 werd de aanval op Arnhem ingeluid met een enorme artilleriebeschieting vanuit Westervoort. Bij deze operatie, Quick Anger geheten, schoten in 2 uur ongeveer 200 kanonnen zo’n 70.000 granaten af op Arnhem en Velp. Direct na de artilleriebeschieting staken de eerste Britse en Canadese troepen onder rookgordijnen met stormboten de IJssel over en werd na hevige gevechten bij de AKU en fort Westervoort een bruggenhoofd gevormd. 

Bult van Putman

Het naastgelegen terrein, de ‘kleiputten van Westervoort’, bestaat uit waterpartijen (oude tichelgaten), omzoomd met rietkragen en bomen en voorzien van tal van mooie doorkijkjes. Beide terreinen worden natuurgericht beheerd. Dat betekent volgens Natuurmonumenten dat er ondermeer een bewust maaibeleid wordt gehanteerd met zowel kort gemaaide delen als stukken met langer gras; goed voor de insecten en vogels. Er kan een gevarieerde wandeling gemaakt worden met als letterlijk hoogtepunt een schitterend uitzicht over de wijde omgeving. 

Hondsbroekse Pleij

Om de waterdoorvoer te verbeteren en beter te kunnen regelen is een hoogwatergeul gemaakt in de voormalige uiterwaard, door 150 tot 250 meter landinwaarts van de oude dijk een nieuwe dijk te bouwen. In de nieuwe geul is een 150 meter lange betonnen constructie gebouwd die met betonnen schuiven is afgesloten. Door bij hoogwater deze schuiven met een kraan te verwijderen kan men de hoeveelheid water die naar de IJssel stroomt naar believen groter maken. Al sinds de 18e eeuw geldt de afspraak dat 1/3 van het water dat vanaf het Pannerdensch Kanaal komt naar de IJssel moet stromen. Zonder deze extra maatregelen kon dit bij hoogwater niet meer gegarandeerd worden, en bestond het risico dat ofwel de Nederrijn ofwel de IJssel te veel water te verwerken zou krijgen.

De Baron

“Labyrinten, een soort metafoor voor het levenspad dat ieder mens bewandelt, hebben altijd een centrale rol in mijn werk gespeeld. Er kwamen vette jaren waarin ik heel veel kunst verkocht. Tot 1992.

Continue reading

Rijnhert

Wat ooit ontstond als Arnhemse parodie op de wereldberoemde Osborne-stier uit Spanje, groeide uit tot een niet te missen herkenningspunt bij het Velperbroek circuit.

Continue reading

Westervoortse Brug

Een kleine eeuw later, 1855, was de aanleg van de eerste spoorbrug als vaste verbinding over de IJssel een feit. Nog weer een eeuw later, 10 mei 1940, bliezen Nederlandse militairen de brug op om verovering ervan door de Duitse bezetter te voorkomen. De herstelde brug werd opnieuw in dienst genomen tot begin april 1945. Toen vernielden de Duitsers de brug onherstelbaar. Een afgedankte Engelse brug zorgde voor een tijdelijke oeververbinding. Na nog een aantal aanpassingen en uitbreidingen bestaat de huidige brug uit twee spoorbruggen, een verkeersbrug en een fietsbrug.

Fort Geldersoord

Het water in de Nederrijn stond altijd al hoger dan in de IJssel en na veel overleg besloot men in 1741 een inlaat (sluis) aan het Gelders Oort bij Westervoort te bouwen. Via die inlaat was het mogelijk om bij dreigend gevaar het achterland te laten vollopen (inunderen). Zelfs helemaal tot Doesburg. Vanzelfsprekend moest die belangrijke sluis worden beschermd en daartoe werd Fort Geldersoord aangelegd.

Rivierweg

De naam Rivierweg dankt deze doorgaande weg aan de IJssel, die tussen Westervoort en Giesbeek parallel aan de weg loopt. Voor de ontwikkeling van Giesbeek is de aanleg ervan cruciaal gebleken. Tot die tijd was Giesbeek alleen via de dijk bereikbaar.
Hier zicht op Doesburg.