Azewijnse Broek

Ondanks het redelijk prille bestaan van de recreatieplas is er al van alles te beleven. Uiteenlopende soorten vogels, bloemen, planten en insecten bevolken het gebied. Verschillende struinroutes langs het water, sloten en door kleibossen bieden de mogelijkheid om het gebied ontdekken.

Netterden Zand en Grind

Zo is de waterplas uitgegroeid tot een bijzonder natuurgebied, waar vogels in overvloed zijn en Gallowaykoeien het gebied begrazen.

Min40Celsius

Een periode ook waarin mammoeten, neushoorns, wisenten en herten op de grote vlaktes graasden en werden bejaagd door leeuwen, hyena’s en wolven. Sporen van de ijstijd zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. En in de bodem vinden we fossielen en resten van ijstijdzoogdieren uit de tijd dat de temperatuur in de winter – 40 graden Celsius was of zelfs nog kouder.

Museum Min 40 Celsius

Hij was zo’n jaar of dertien toen hij het vond. Langs de Rijn. Een steentje, uitgesleten in de vorm van een schildpadje. Heel even droomde hij van een belangrijke vondst, zijn leraar hielp hem snel uit de droom.

Continue reading