Drususbrunnen

Tot de ingebruikname van het waterleidingnet (1931) diende de put tevens als waterverzorging voor de bevolking van Hoch-Elten. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog werd de Drususbronnen nog eenmaal gebruikt om water te leveren aan de bevolking. Het waterniveau van deze hoog gelegen bron ligt 21,5 meter boven zeeniveau.

Wild

Er ligt een oude stalen brug uit de Tweede Wereldoorlog die is opgenomen in de monumentenlijst van Emmerik. Ter hoogte van Herwen en Lobith loopt die Wild over in de Oude Rijn om uiteindelijk in de Rijn uit te komen. 

Kruiswegstatie

De 15e statie staat voor de verrijzenis van Jezus Christus, hoop voor de toekomst. Pas zo rond 1960 werd het toegestaan om aan de serie van 14 staties één extra statie toe te voegen die de verrijzenis van Jezus Christus verbeeldt. Deze statie wordt ook wel Paasstatie genoemd.

Skulpturen-Achse

Die sculpturen zouden op één lijn tussen obelisk in de baroktuinen op de Springenberg in Kleef en de toren van de Sint Vituskerk op de Eltenberg geplaatst worden. Zes aan elke zijde van de Rijn, waarvan drie op Nederlands gebied over een afstand van 8140 meter. Tot nu toe zijn twee sculpturen van graniet, te weten de zogenaamde ‘stenen poort’ en de ‘stoel van de vorstelijke abdissen’ op de Eltenberg gerealiseerd. Neem eens plaats in de imposante stoel en vergaap je aan het prachtige uitzicht.