Skip to content

Kruiswegstatie

In 14 staties wordt het lijdensverhaal van Jezus Christus verbeeld. Statie komt van het Latijnse woord statio, ‘ik sta’; een plek om even een moment stil te staan. De hier afgebeelde statie is statie XII die het sterven van Jezus aan het kruis voorstelt.

De 15e statie staat voor de verrijzenis van Jezus Christus, hoop voor de toekomst. Pas zo rond 1960 werd het toegestaan om aan de serie van 14 staties één extra statie toe te voegen die de verrijzenis van Jezus Christus verbeeldt. Deze statie wordt ook wel Paasstatie genoemd.

Nog meer ontdekkingen