Gemaal de Liemers

De locatie heeft voor de geschiedenis van Waterschap Rijn en IJssel een grote historische waarde. Het huidige gemaal is modern, maar er zijn historische elementen van het vroegere stoomgemaal bewaard gebleven. 
De grond waarop het stoomgemaal gebouwd werd, is gekocht van J.W. Harbers te Angerlo.

Rivierweg

De naam Rivierweg dankt deze doorgaande weg aan de IJssel, die tussen Westervoort en Giesbeek parallel aan de weg loopt. Voor de ontwikkeling van Giesbeek is de aanleg ervan cruciaal gebleken. Tot die tijd was Giesbeek alleen via de dijk bereikbaar.
Hier zicht op Doesburg.