FIETSROUTE

Langs heilige huisjes iii

Weersverwachting
17°C
Clear sky
zaterdag
78%
03:15
Min: 14°C
1013
19:58
Max: 21°C
W 2 m/s
zondag
24°C
12°C
maandag
25°C
13°C
dinsdag
28°C
16°C

De route in vogelvlucht

Gebedshuizen op het Gelders Eiland, dat is de insteek van deze route. Met uitzondering van Tuindorp staat er in elk dorp op het Gelders Eiland een kerk. In verband met teruglopend kerkbezoek zijn inmiddels van bijna al deze gebedshuizen de deuren voor reguliere diensten gesloten. Hoe het verder zal gaan, welke bestemming de kerken zullen krijgen, ideeën worden geopperd en plannen gemaakt, maar in veel gevallen is de toekomst nog ongewis.

Heilige Huisjes op deze route

Tolkamer, voormalig Gereformeerd Kerkje

Dit kleine protestantse kerkje met dakruiter is gebouwd in 1948, naar een ontwerp van de Arnhemse architect J.C. Spreij. In 1950 is er een aanbouw toegevoegd. De kerk staat op de plek van een oudere kerk (1936) die in 1945 is verwoest. De kerk is een typisch voorbeeld van een naoorlogs protestants kerkgebouw van zeer sobere opzet, met eenvoudige vormen en de bijna totale afwezigheid van versiering. Tot 2003 heeft de Protestantse Gemeenschap Rijnwaarden hier gekerkt. In 2010 is het gebouw verkocht aan een particulier die dit gemeentelijke moment getransformeerd heeft naar woonhuis. Respecteer svp de privacy van de bewoners.

Spijk, Heilige Gerardus Majellakerk

Deze neoromaanse kerk met twee robuuste torens is in 1914 in romaanse stijl gebouwd naar ontwerp van de Amersfoortse architect Hermanus Kroes. De kerk is beeldbepalend voor Spijk. Binnen vallen de heldere kleuraccenten en een geometrische plafondafwerking op. Ook bijzonder zijn de 7 gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor van Max Weiss. Het bestuur van de Parochie St. Willibrordus heeft besloten om per 1 januari 2021 de deuren van de kerk te sluiten wegens teruglopend kerkbezoek. Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming wil de parochie rekening houden met het katholieke erfgoed, leefbaarheid en gemeenschapsopbouw en een exploitatiezekerheid voor 10 jaar. Tot de verkoop blijft de kerk in gebruik voor vieringen en uitvaarten.

Pannerden, Heilige Martinuskerk

Net als de Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen in Lobith is deze kerk ook van de hand van architect Alfred Tepe, gebouwd in 1878. Tepe liet zich inspireren door nederrijnse gotiek: van buiten baksteen, van binnen bepleisterd en beschilderd. Oorspronkelijk had de kerk een hoge spitsnaald als toren die beschadigd raakte in WOII. Nadien werd die vervangen door de huidige stompe toren. In de toren zijn nog restanten te vinden van een tufstenen binnentoren van een eerdere middeleeuwse kerk. Het bestuur van de Parochie St. Willibrordus heeft besloten om per 1 januari 2021 de deuren van de kerk te sluiten wegens teruglopend kerkbezoek. Een lokale werkgroep maakt zich sinds 2019 hard voor het behoud van de kerk en stelt voor het kerkgebouw anders te bestemmen. In het priesterkoor kan een gemeenschapsruimte komen, het overige deel van de kerk wordt bestemd voor appartementen. Met behoud van de belangrijkste erfgoedwaarden: de toren en het priesterkoorgedeelte, zodat de oorspronkelijke functie van de kerk zichtbaar blijft.

Lobith, Dorpskerk

Op de plek waar eerder een kapel stond bouwde Jan Kerstings, stadsmetselaar van de stad Huissen, in 1660 deze kerk. De Hervormde Dorpskerk is een zaalkerk met relatief hoge spitsboogvensters en op het dak een zogenaamde dakruiter. Hier hangen de 2 klokken van Peter IV van Trier. Opvallend is ook het barokke natuurstenen poortje met zwarte kroonlijst en de tekst Anno 1660. In het kerkje staat een kabinetsorgel uit 1790 van orgelbouwer H.H. Hess. Het kerkje behoort nu toe aan de kleine geloofsgemeenschap Protestantse Gemeenschap Rijnwaarden. De kerk wordt momenteel alleen voor diensten gebruikt, het naastgelegen gebouw ‘de ontmoeting’ ook voor andere bijeenkomsten. Om de kerk te kunnen bekostigen zoekt de geloofsgemeenschap andere partijen om de kerk en met name ‘de ontmoeting’ ook voor andere doeleinden gebruiken.

Lobith, Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen

De rooms-katholieke kerk uit 1886 is een belangrijk werk van architect Alfred Tepe, die meerdere kerken in de Liemers ontwierp. Gebouwd in sobere, maar rijzige stijl met karakteristieke kenmerken uit de neogotiek, zoals de spitsboogvensters. In 1939 werd in het koor gebrandschilderd glas van Max Weisman aangebracht en de toren werd door architect Koldewey (Delftse School) van een zadelvormig dak voorzien. De St. Willibrordus parochie viert maandelijks de eucharistieviering in deze kerk, andere zondagen is hier een dienst van Woord en Communie. Omdat steeds minder mensen de zondagsdiensten bezoeken is het de verwachting dat de kerk binnen enkele jaren uit dienst wordt genomen en er een andere bestemming voor gezocht wordt.

Herwen, Sint Martinuskerk

In 1904 werd de toenmalige rooms-katholieke kerk gesloopt. Op diezelfde plek verrees de nieuwe dorpskerk in neogotische stijl van de hand van architect Alfred Tepe. Wat opvalt zijn de omvang, het bouwvolume en de monumentale glas-in-loodramen. Binnen valt het ruimtelijke, lichte en kleurrijke interieur op. De kerk is een groot en beeldbepalend silhouet voor Herwen in een omgeving die bepaald wordt door het dijken- en polderlandschap. Het bestuur van de Parochie St. Willibrordus heeft besloten om per 1 januari 2021 de deuren van de kerk te sluiten wegens teruglopend kerkbezoek. Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming wil de parochie rekening houden met het katholieke erfgoed, leefbaarheid en gemeenschapsopbouw en een exploitatiezekerheid voor 10 jaar. Tot de verkoop blijft de kerk in gebruik voor vieringen en uitvaarten.

Aerdt, St. Helenakerk

Van oorsprong rooms-katholieke kerk, 16e-eeuws met een toren uit de 13e – 14e-eeuw, het koor dateert uit de 15e eeuw. Tot 2017 in bezit van de Protestantse Kerk Rijnwaarden. Nu in eigendom van Stichting Oude Gelderse Kerken. De stichting zorgt voor het onderhoud van het gebouw, een lokale werkgroep organiseert culturele activiteiten het hele jaar door en stelt in de zomer op zondagen de kerk open voor bezoekers. De kerk is ook in gebruik voor vieringen, uitvaarten, concerten en lezingen. Bijzonder aan de Sint Helenakerk is het orgel van H. Haffmans uit 1846 en de uitstekende akoestiek. De kerk is oorspronkelijk aan Sint-Helena gewijd. Rond 18 augustus de feestdag van Sint- Helena vindt in Aerdt ook de jaarlijkse kermis plaats.

Routebeschrijving

Rafelroutes adviseert een startlocatie in verband met parkeermogelijkheden. Vanzelfsprekend kan de route op elke andere locatie starten; de route eindigt waar die is begonnen.

Startpunt
Vanaf Markt Lobith
Gezondheidscentrum aan rechter hand houden, links is
Heilig Huisje
R.K.Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Heilig Huisje
Rechtsaf Dorpsdijk
Linksaf Boterdijk
Rechtsaf Tragelweg
Linksaf Graaf Ottoweg
Rechtdoor Batavenweg oversteken
Rechtdoor Zwarteweg
Rechtsaf Bijlandseweg, op nummer 25
Heilig Huisje
Gereformeerd Kerkje Tolkamer, thans woonhuis
Heilig Huisje
Rechtdoor Bijlandseweg
Na Markerink-Lobith rechtsaf naar beneden, fietspad volgen
Op fietspad direct linksaf
Fietspad volgen langs waterplas De Bijland
Op splitsing linksaf richting Pannerden
Einde fietspad linksaf Kijfwaard
Rechtsaf Lobberdenseweg
Einde Lobberdenseweg Rijndijk recht oversteken en Haspelstraat volgen
Linksaf Schoolstraat
Rechtsaf Dorpsplein
Heilig Huisje
H. Martinuskerk
Heilig Huisje
Rechtsaf Hoogeweg
Rechtsaf Prins Willem Alexanderstraat
Linksaf Aerdtsestraat, gaat na geruime afstand over in Beuningsestraat
Volg aan het einde rechts Kerkweg
Heilig Huisje
Nederlands Hervormde Kerk
Heilig Huisje
Rechtdoor Kerkweg, gaat over in Schoolstraat
Op splitsing Schoolstraat/Heuvelakkersestraat linksaf
Direct rechtsaf Aerdtsedijk
Op rotonde linksaf Brugweg richting Babberich
Rechtsaf Molenhoek, gaat over in Polderdijk
Rechtsaf Keurbeek
Heilig Huisje
St. Martinuskerk
Heilig Huisje
Linksaf Molenstraat
Rechtdoor Koevertseweg, gaat over in Herwensedijk
Op kruising Polderdijk/Kruisdijk rechtsaf Herwensedijk
Op splitsing met Halve Maan rechtdoor Herwensedijk volgen
Op splitsing Eltenseweg/Transeedijk rechtdoor Damstraat
Einde Damstraat linksaf richting begraafplaats
Linksaf fietspad langs Carvium Novum volgen
Einde fietspad rechtsaf Eltenseweg, wordt na grens Lobitherstraße
Vlak voor spoorlijn rechtsaf Tichelkamp
Rechtsaf Emmericher Straße
Vlak voor viaduct rechtsaf Spykerweg
Na rustplaats rechtsaf Spijkerweg
Linksaf Wardstraat, gaat over in Voorstraat
Rechtsaf Willibrordusweg
Heilig Huisje
H. Gerardus Majellakerk
Heilig Huisje
Linksaf Spijkerweg
Rechtsaf op Spijksedijk
2e Weg rechtsaf Tengnagelwaard
Dijkje over en rechtdoor richting Schipperspoort
Rechtsaf Dorpsdijk
Dorpsdijk gaat na bocht over in Walhof
Heilig Huisje
Protestantse Kerk
Heilig Huisje
Linksaf Marktplein
Einde Route

Afstand

ca. 29 km

Parkeren

Parkeermogelijkheden te over.

Printversie

Download de route als pdf om zelf te printen.

Navigatie

Download het gpx-bestand van deze route in een eigen route-app of op de Garmin. Blijf onderweg wel onze website volgen om die leuke Ontdekkingen en andere interessante informatie niet te missen.