FIETSROUTE

Langs Heilige Huisjes I

Weersverwachting
9°C
Broken clouds
donderdag
64%
04:13
Min: 3°C
1002
18:50
Max: 9°C
SW 5 m/s
vrijdag
11°C
5°C
zaterdag
16°C
6°C
zondag
17°C
10°C

De route in vogelvlucht

Een route langs gebedshuizen van verschillende gezindten die start in Doesburg en via Giesbeek, Lathum en Angerlo weer in Doesburg eindigt. Het is een tocht langs maar liefst 11 kerken, waarbij Doesburg de kroon spant met  8 gebedshuizen.
Van deze kerken is de voormalig Gereformeerde Kerk in Doesburg als enige in gebruik als woonhuis.

Heilige Huisjes op deze route

Doesburg, Voormalige Gereformeerde Kerk

Tot 2016 kerkte de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in dit tot woonhuis getransformeerde gebouw. Oorspronkelijk is dit rijksmonument ook als woonhuis gebouwd in de 15e-eeuw. Het behoorde ooit toe aan de Hertog van Gelre. In 1872 werd het verbouwd tot kerkgebouw. Aan het monument zijn de bouwfases uit de renaissance en de laat- en neogotiek zichtbaar, bijvoorbeeld de natuurstenen trapgevel met sierelementen in renaissancestijl. Bij de verbouwing tot kerk in 1872 werden de oorspronkelijke vensters dichtgemetseld en vervangen door neogotische gietijzeren spitsboogvensters met glas-in-lood.

Lathum, Nederlands Hervormde Kerk

Het interieur van dit protestantse kerkje waarvan de historie terug gaat tot de 14e-eeuw is een aantal jaren geleden fors gerenoveerd. Met als resultaat een fraaie kerk zowel buiten als binnen waar de belijdende leden van de PKN gemeente Lathum-Giesbeek graag wekelijks samenkomen. In dit kerkje dat ruimte biedt aan zo’n 100 mensen is het oudste kabinetorgel (1736) van Nederland te vinden. Behalve voor kerkdiensten wordt de kerk ook gebruikt voor andere activiteiten. Zo genereert de protestantse gemeente noodzakelijke extra inkomsten en komt het gebouw niet alleen de kerkgemeenschap maar de hele dorpsgemeenschap toe. Gezien het afnemende aantal leden is het de vraag hoe lang de PKN-gemeente kan blijven bijdragen aan het onderhoud van de kerk, waarvan de onderhoudsstaat nu (nog) uitstekend is. De stichting ter behoud van de kerk zoekt middelen en vrijwilligers die enthousiast zijn om dit culturele erfgoed ook voor de volgende generaties te behouden.

Giesbeek, St. Martinuskerk

De huidige rooms-katholieke kerk gebouwd in 1908-1909 verving een eerder gebouwde kerk uit 1834. Architect Th. Slinger ontwierp het gebouw in de sobere neogotische bouwstijl die begin 20e-eeuw zo typerend was. Ondertussen is er veel verbouwd aan deze kerk. De toren stamt deels uit 1948-1949 en er kwam een verbinding met de voormalige pastorie. Ik 2008 werd in de kerkzaal een nieuwe tegelvloer gelegd voor multifunctioneel gebruik van deze ruimte. De hoge glas-in-loodramen van het koor en de Mariakapel bleven bij deze laatste renovatie behouden. Inmiddels is het gebouw aan de erediensten onttrokken. Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming wil het bestuur van de Parochie St. Willibrordus rekening houden met het katholieke erfgoed, leefbaarheid en gemeenschapsopbouw en een exploitatiezekerheid voor 10 jaar. Tot de overdracht aan een nieuwe eigenaar blijft de kerk in gebruik voor (oecumenische) vieringen, uitvaarten en andere activiteiten.

Doesburg, Bethelkerk

Een modern gebouw met klokkenstoel. In 1995 ontworpen door architect J.H.L. van Dorp, die ook 2 andere Molukse kerken in Nederland ontwierp. Kenmerkend voor Molukse kerken is de entree in de hoek van het gebouw en de markering van de overgang tussen binnen en buiten met colonnades. Verder zijn de dakvorm en ronde vorm aan de achterzijde van het gebouw opvallende elementen aan deze kerk. Door de glazen puien en glazen dakdelen valt het daglicht mooi binnen. In de kerk worden vieringen gehouden waarbij verschillende Molukse gemeentes samenkomen.

Doesburg, Ooipoortkerk

De Ooipoortkerk is een gemeentelijk monument uit 1897 van de Doesburgse architect M.H.C. Bloemendaal die de kerk bouwde in opdracht van de Gereformeerde Kerk. Deze gemeenschap was in 1892 ontstaan. Het is een goed voorbeeld van een laat 19e-eeuwse kerkgebouw: een rechthoekige kerkzaal met schilddak en aan de achterzijde een lage aanbouw. De kerkruimte is licht en ruimtelijk. In de loop der tijd is de kerk meerdere malen verbouwd. Bij de laatste verbouwing in 2015 is de oorspronkelijke kapconstructie met houten gewelf weer in zicht gebracht en geheel hersteld. In de orgelgalerij is een pijporgel geplaatst. Het gebouw is thans in eigendom van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Doesburg en wordt gebruikt voor diensten van de gemeente en ook voor uitvaarten.

Doesburg, Nieuw-Apostolische Kerk

De kerk van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland staat op de plek waar zich tot 1945 een synagoge bevond. Die raakte toen zwaar beschadigd bij het opblazen van de hier achterliggende Martinitoren. De in 2020 onthulde plaquette herinnert aan mensen uit de joodse gemeenschap die de concentratiekampen niet hebben overleefd. De kerk is in 1959 gebouwd naar ontwerp van H.K. Hendriks. Het 3 bouwlagen tellende gebouw wordt ook als woonhuis gebruikt. Het exterieur is niet herkenbaar als kerk. Alleen de begane grond is voor religieuze doeleinden. Op de eerste en tweede verdieping wordt gewoond. Het interieur van de rechthoekige kerkzaal is sober met kleine verzonken vierkante glas-in-loodramen. Deze ramen geven de kerk een modern en functioneel uiterlijk. Behalve voor diensten wordt de kerk ook gebruikt voor koorrepetities, vergaderingen en jeugdavonden.

Doesburg, St. Martinuskerk

Deze kerk uit 1965 vervangt de oude neoclassische Marinuskerk uit 1813. Het gebouw is een zeldzaam voorbeeld van een wederopbouwkerk uit het oeuvre van Architect H.M. Koldewey die behoorde tot de Delftse School. Veel wederopbouw kerken zijn inmiddels gesloopt, dat maakt dit kerkgebouw extra bijzonder. Strakke en rechte lijnen bepalen het beeld van het gesloten gebouw. De klokkentoren is vrijstaand en door lage bebouwing met het hoofdgebouw verbonden. Binnen is de kerk ook sober afgewerkt met de voor de wederopbouw kenmerkende elementen: houten schrootjesplafond, betonnen elementen, wandtapijt en glas-in-loodramen. Het Maarschalkerweerd orgel uit 1889 is herplaatst in de huidige kerk. De St. Willibrordus parochie heeft deze kerk in eigendom en momenteel nog in gebruik. Door teruglopende kerkbezoek zijn er al een aantal kerken van deze parochie aan de dienst onttrokken. Zomer 2022 wordt ook over deze kerk besloten. Tot die tijd is de kerk alleen voor religieus gebruik, nu al wordt het onderliggende zalencentrum ‘De Onderbouw’ ook voor andere activiteiten gebruikt.

Doesburg, Grote- of Martinikerk

De protestantse Grote- of Martinikerk is een laatgotische driebeukige basiliek van het nederrijnse type en zeker een bezichtiging waard. Jaarlijks bezoeken zo’n 10.000 toeristen de kerk. De toren met naaldspits is de hoogste kerktoren van Gelderland en een landmark voor de wijde omgeving. Het deels met tufsteen beklede schip stamt uit de 14e-eeuw. De kerk en het interieur zijn door de jaren heen wat keren hersteld omdat kerk en toren meermaals door brand, blikseminslag, instorting en oorlogsgeweld (deels) verloren gingen. In 1945 werd de toren opgeblazen door terugtrekkende Duitsers, een nieuwe toren kwam er pas in 1967. In het koor zijn nog gewelfschilderingen uit 1530 aanwezig. De kerk is rijkmonument en in bezit van PKN Doesburg-Angerlo. Vanwege de hoge stookkosten kerkt de gemeente nog maar één keer per maand in Doesburg. De overige diensten zijn dan in Angerlo. Een aantal jaren geleden is de kerk omgevormd tot multifunctioneel gebouw, voor zowel kerkdiensten, tentoonstellingen en concerten. Maar ook voor feesten, vergaderingen, recepties en uitvaarten en andere evenementen. De niet-kerkelijke activiteiten worden door de stichting Stibema gefaciliteerd. Deze stichting zet zich in voor het behoud van de Martinikerk.

Doesburg, Gasthuiskerk

De Gasthuiskerk, ook wel Antoniuskapel genoemd werd vermoedelijk begin 15e-eeuw gebouwd als rooms-katholieke kapel bij een 14e-eeuws gasthuis. In 1735 nam de evangelisch-lutherse gemeenschap het gebouw in gebruik en sinds 2000 de remonstrantse gemeente. Het is een bakstenen zaalkerk met rechte koorsluiting en gemetselde kruisribgewelven. Naast de kerk ligt het groene Gasthuishof. Gestichten Doesburg is eigenaar van de Gasthuiskerk. Een belangrijke taak van Gestichten Doesburg is het verhuren van woningen aan ouderen. In de kerk vinden, behalve remonstrantse vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen, ook culturele activiteiten plaats. De kerk profileert zich als het ‘Podium van Doesburg’. De rust en waardigheid van dit eeuwenoude gebouw maken de Gasthuiskerk een bijzonder mooie locatie voor een uitvaart of stijlvolle bijeenkomst.

Doesburg, Anadolu Moskee

Oorspronkelijk werd deze moskee als schoolgebouw (mavo) gebouwd. In 1987 nam de islamitische gemeenschap het gebouw over waarna het in 2003-2005 verbouwd werd tot moskee en in 2021 opnieuw verbouwd. Het gebouw heeft een L-vormige plattegrond, de minaret is ‘s avonds groen verlicht. Het interieur van de gebedsruimte op de eerste verdieping is rijk gedecoreerd, met wanden die voorzien zijn van kleurrijk tegelwerk en een traditioneel moskeetapijt. De gebedsruimte heeft een balkon en meerdere kleine kroonluchters. De moskee is het ontmoetingscentrum voor de Doesburgse islamitische gemeenschap. Behalve een gebedsruimte is er ook een supermarkt voor leden. Er worden hier veel activiteiten georganiseerd voor ontmoeting, waaronder zondagse ontbijten, koranlessen, ochtenden voor vrouwen, een maandelijkse lahmacun, open dagen en natuurlijk de Iftar tijdens de vastenmaand.

Angerlo, St. Galluskerk

Eén van de oudste romaanse kerken van Nederland, en de oudste kerk in de Liemers. De datering gaat terug tot 1100. In de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk zwaar beschadigd. Kort daarna is de kerk in oorspronkelijke staat teruggebracht met oude tufstenen en donkere ijzeroerstenen, romaanse dakhelling en vensters. De historische waarde van de kerk is voelbaar zowel in het gebouw zelf als in de omgeving waar zij staat. PKN Angerlo-Doesburg is eigenaar van de kerk. Maandelijks houdt deze gemeente in de zomer zondagsdiensten in deze kerk. De overige diensten zijn in de Grote Kerk in Doesburg. In de winter is dit schema vanwege de stookkosten omgedraaid. Een stichting ter behoud van de kerk zoekt naar nevenbestemmingen en organiseert hier onder meer exposities. Stichting Komdersuut huurt de pastorie voor haar activiteiten en het bijgebouw de Wemershof is ook in gebruik, bijvoorbeeld voor ontmoetingen na de dienst.

Routebeschrijving

Rafelroutes adviseert een startlocatie i.v.m. parkeermogelijkheden. Vanzelfsprekend kan de route op elke andere locatie starten; de route eindigt waar die is begonnen.

Startpunt
Vanaf De Markt Doesburg, ten zuiden van de kerk
Heilige Huisjes
Grote of Martinikerk
Heilige Huisjes
Langs de kerk richting Absis/koor (achterkant) kerk
Linksaf Kerkstraat
Rechtsaf Gasthuisstraat
Heilige Huisjes
Gasthuiskerk
Heilige Huisjes
Rechtsaf Heerenstraat, op nummer 22
Heilige Huisjes
Voormalige Gereformeerde Kerk
Heilige Huisjes
Rechtsaf Boekholtstraat
Linksaf Kerkstraat wordt Ooipoortstraat
Heilige Huisjes
Ooipoortkerk
Heilige Huisjes
Linksaf F.D. Rooseveltstraat
Rechtsaf Juliana van Stolberglaan
Heilige Huisjes
St. Martinuskerk
Heilige Huisjes
Rechtsaf Julianastraat
Linksaf Oranjesingel
Heilige Huisjes
Anadolu Moskee
Heilige Huisjes
Rechtsaf Monseigneur Bekkerslaan
Rechtsaf Forsythiastraat
Heilige Huisjes
Bethelkerk
Heilige Huisjes
Rechtsaf Koppelweg
Koppelweg langs sportvelden vervolgen
Einde weg Barend Ubbinkweg oversteken en linksaf op fietspad
Na oversteek sluit Oude IJssel rechtsaf fietspad volgen
Einde fietspad rechtsaf Bingerdenseweg
Na rotonde rechtsaf, nieuw fietspad, langs IJssel volgen
Rechtsaf Bingerdensedijk
Bij splitsing links aanhouden Bingerdensedijk
In bebouwde kom Giesbeek linksaf Kerkstraat
Heilige Huisjes
Sint Martinuskerk
Heilige Huisjes
Kerkstraat rechts aanhouden
Einde van de straat linksaf Strandpad
Fietspad blijven volgen
Ter hoogte van Muggenwaard (knooppunt 97) even linksaf, weg Muggenwaard oversteken
Direct weer rechtsaf fietspad richting Lathum (knooppunt 98) volgen
Rechts aanhouden op Bandijk
Linksaf Kerkstraat
Heilige Huisjes
Nederlands Hervormde Kerk
Heilige Huisjes
Einde Kerkstraat linksaf, rechtsaf en N338 oversteken
Linksaf en direct weer rechtsaf bij bushalte Koestraat
Koestraat rechtdoor, gaat over in Galstraat
Let op: linksaf Galstraat volgen
1e Weg linksaf bij kruising met Kievitstraat=Uurlingstraat
Rechtsaf fietspad links langs Giesbeeksestraat
Linksaf Rouvenenstraat, gaat over in Grote Veldstraat
Linksaf fietspad langs Zevenaarseweg = N336
Rechtsaf Broekzijdestraat
Linksaf Didamseweg (fietspad 20 meter vóór Ganzepoelweg)
Links aanhouden op Didamseweg
Op splitsing Didamseweg rechts aanhouden
Rechtsaf Dominee de Grootstraat
Linksaf Dorpsstraat
Heilige Huisjes
St. Galluskerk
Heilige Huisjes
Dorpsstraat vervolgen en rechtsaf Doesburgseweg
50 meter na dorpskern rechtsaf fietspad door tunneltje
Einde weg rechtsaf Angerloseweg
Bij vijvers links en rechts fietskruising naar links nemen
Fietspad parallel aan Angerloseweg volgen
Einde weg linksaf fietspad langs Didamseweg, gaat over in Barend Ubbinkweg
Einde fietspad linksaf Schout bij Nacht Doormansingel
Rechtsaf Kloosterstraat
Linksaf Bresstraat
Iets links aanhouden, wordt Veerpoortstraat
Heilige Huisjes
Nieuw-Apostolische Kerk
Heilige Huisjes
Rechtsaf Torensteeg langs Apostolische Kerk
Hoofdingang Grote- of Martinikerk
Rechts is de Markt
Einde Route

Afstand

ca. 29 km

Parkeren

De Bleek Doesburg

Printversie

Download de route als pdf om zelf te printen.

Navigatie

Download het gpx-bestand van deze route in een eigen route-app of op de Garmin. Blijf onderweg wel onze website volgen om die leuke Ontdekkingen en andere interessante informatie niet te missen.