Van druif naar wijn

Waren de zomerse temperaturen van 2019 voor de één wat teveel van het goede, Leon Masselink kneep zich in de handen. De lange warme droge periode belooft veel goeds in druivenland.

Continue reading

Bergherbos

Het ruim 1800 hectare groot natuurgebied van Natuurmonumenten en de stichting Huis Bergh kent vele hoogteverschillen en biedt hierdoor prachtige vergezichten. Het heuvellandschap is overwegend bebost, maar kent ook kleine heidevelden en natuurlijke waterbronnen. De Sprung is een natuurlijke bron in het Bergherbos, waar grondwater aan de oppervlakte wordt gebracht en een meanderende beek vormt.

Kasteel Huis Bergh

Het uiterlijk van Huis Bergh heeft te lijden gehad onder vele aanvullingen, wijzigingen en brand. Door die bewogen geschiedenis dreigde het in verval te raken. In 1912 kocht de Enschedese textielfabriek J.H. van Heek het kasteel en werd Kasteel Huis Bergh in oude luister hersteld. Niet alleen kreeg het kasteel zijn grandeur terug, het werd tevens de vaste plek voor een door Van Heek aangelegde prachtige verzameling middeleeuwse kunst.