R.K. Sint Martinuskerk

Hoewel een deel van Oud-Zevenaar bij een overstroming door de Rijn verzwolgen moet zijn, werd de kerk behouden. Bij deze ramp bleef het niet. Tijdens de tachtigjarige oorlog had de kerk het zwaar te verduren, de torenspits werd in brand gestoken en verwoestte bij haar val het kerkgebouw. Na 1583 werd gestart met de herbouw van de kerk, maar het zou tot 1866 duren voor de kerk haar oorspronkelijke vorm van 1350 weer had verkregen. De kerk heeft eeuwenlang een belangrijke rol gespeel bij de Mariaverering als bedevaartsoord voor pelgrims. De grote trekpleister was Madonna met kind.

Siebe Schot

Maar liefst 1250 heeft hij er, van deze dames. Kempische heideschapen zijn het en Siebe Schot is hun hoeder. Siebe is een van de 200 – 250 professionele schaapherders die in Nederland actief zijn.

Continue reading

Grutterij-Molen De Hoop

Het was H.B. Meyer die in 1850 de van oorsprong met riet bedekte koren- en pelmolen bouwde. Al na twee jaar moest hij de molen verkopen. Sindsdien is de molen in het bezit van de familie Pijnappel. De Pijnappels grossierden omstreeks 1900 in molens. Ook de windmolens van Babberich, Ooy, Duiven, Pannerden, Klarenbeek en Posterenk waren in hun bezit. Wat je noemt een echte molenaars- en bakkersfamilie. De vijfde generatie, Jan & Henriëtte Pijnappel, gooide het roer om en richtte zich op het malen van veevoeders. Toen deze activiteit wegviel concentreerde het molenaarsechtpaar zich op de exploitatie van de molen en de grutterij. In 2014 droegen zij het stokje over aan de huidige beheerders Frits en Maaike Botter. 

Breuly

Herhaaldelijk braken dijken door. Door de geweldige watermassa’s die hiermee gepaard gingen, ontstonden op de plekken van de dijkdoorbraak grote gaten. Zulke gaten konden wel meerdere meters diep zijn. Het materiaal uit deze waaien of wielen zoals deze kolken ook worden genoemd, werd vlak achter de gaten weer neergeslagen. Een van deze kolken is de Breuly, reeds bekend in 1599. Behalve een mooi stukje natuur op de grens van Ooy / Oud-Zevenaar is de Breuly ‘s zomers een gewilde zwemplek. Daarnaast gooien vissers er in een ander deel met graagte hun hengeltje uit en heeft sterrenwacht Corona Borealis er een onderkomen.

Redoutes

Hoewel de redoutes van weleer al lang verdwenen zijn, vormen de verhalen erachter de aanzet voor de bouw van een serie nieuwe uitkijkheuvels. Op dit moment zijn vier redoutes in het Rijnstrangengebied gerealiseerd. De redoutes zijn te vinden in de Geuzenwaard, de Ossenwaard en de meest recente in de Revensweert. Deze moderne variant van de uitkijktoren, wachttoren of veldschans is ontworpen door kunstenaar Paul de Kort. Het zijn piramides van klei. Via een betonnen trap is het bordes bereikbaar; vandaar is een goed uitzicht over de omgeving.