Salmorth

Salmorth maakt deel uit van het grensoverschrijdende natuurgebied Gelderse Poort en is een belangrijk foerageergebied voor de ganzen die hier vanuit Siberië en Noord-Scandinavië overwinteren.