Skip to content

IJzeren Zuil ‘Laak’

De Laakweg is een grensweg: hij markeerde de markescheiding tussen het Korterbos en het Stokkummer bos, maar maakte ook deel uit van de grens tussen het hertogdom Kleef en het hertogdom Gelre. Deze grens liep tot de 17e eeuw midden door het Bergherbos.

Begin 19e eeuw zijn de marken in het Bergherbos ontbonden. Na de verdeling van de gronden aan de markegenoten werd in 1830 een ruilverkaveling uitgevoerd. Hierdoor verkregen de Hohenzollerns de toenmalige eigenaren van Huis Bergh een aaneengesloten bosgebied. In de loop van de 19e eeuw konden zij dit vergroten door de aankoop van gronden van andere boseigenaren. Ook in de 20ste eeuw zijn door de familie van Heek nog veel gronden aangekocht waarmee het bezit uiteindelijk vrijwel de gehele stuwwal omvatte.

BRON: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/bergherbos/route/erfgoedroute-bergherbos-t-peeske-loopgraven-en-andere-geschiedenis

Nog meer ontdekkingen